Цивільний кодекс України
Oleksandr Kotyuk
1.2.65 Varies with device
Редакція від 02.11.2016р.
Програма українською мовою.
В безкоштовній версії присутня реклама.
*************************************************

Цивільний кодекс України ( ЦКУ, ЦК України ) — основний нормативно-правовий акт цивільного законодавства України, прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 року.
Цивільний кодекс України є кодифікованим нормативним актом (законом) яким регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), учасниками яких є фізичні та юридичні особи, Держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальні громади, іноземні держави та інші суб'єкти публічного права.

Програма Цивільний кодекс України містить повну версію Цивільного кодексу України зі всіма змінами та доповненнями.

Програма поєднує у собі простоту використання та зрозумілий інтерфейс.
Є надійним помічником для тих, кому потрібен Цивільний кодекс України, що завжди під рукою.

Перевагами застосування є:
1. Пошук – ви можете здійснювати пошук за ключовими словами.
2. Закладки - ви можете додавати статті в список закладок, а також видаляти їх.
3. Різні налаштування - ви можете змінити шрифт і тему додатка.

Revision of 02.11.2016r.
Program Ukrainian.
In the free version there is advertising.
*************************************************

Civil Code of Ukraine (CCU, Civil Code of Ukraine) - the basic legal act of civil legislation of Ukraine, adopted by the Verkhovna Rada of Ukraine on 16 January 2003.
Civil Code of Ukraine is codified normative act (law) which regulates personal non-property and property relations (civil relations), to which are physical and legal entities, state Ukraine, the Autonomous Republic of Crimea, local communities, foreign governments and other entities of public law.

Program Civil Code of Ukraine contains the full version of the Civil Code of Ukraine with all amendments.

The program combines the ease of use and intuitive interface.
There are a reliable companion for those in need of the Civil Code of Ukraine, which is always handy.

The advantages of the application are:
1. Search - you can search by keyword.
2. Favorites - you can add articles to your list of bookmarks and delete them.
3. Various Settings - you may change the font and theme application.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less