КЦЗ України
Oleksandr Kotyuk
1.2.68 Varies with device
Редакція від 01.01.2017р.
Програма українською мовою.
В безкоштовній версії присутня реклама.
*************************************************

Кодекс цивільного захисту України ( КЦЗУ, КЦЗ України ) - ухвалений Верховною Радою України 2 жовтня 2012 року, і набрав чинності з 1 липня 2013 року.
Кодекс цивільного захисту України регулює відносини, пов’язані із захистом населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, реагуванням на них, функціонуванням єдиної державної системи цивільного захисту, та визначає повноваження органів державної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, права та обов’язки громадян України, іноземців та осіб без громадянства, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності.

Програма Кодекс цивільного захисту України містить повну версію Кодексу цивільного захисту України зі всіма змінами та доповненнями.

Програма поєднує у собі простоту використання та зрозумілий інтерфейс.
Є надійним помічником для тих, кому потрібен Кодекс цивільного захисту України, що завжди під рукою.

Перевагами застосування є:
1. Пошук – ви можете здійснювати пошук за ключовими словами.
2. Закладки - ви можете додавати статті в список закладок, а також видаляти їх.
3. Різні налаштування - ви можете змінити шрифт і тему додатка.

Revision of 01.01.2017r.
Program Ukrainian.
In the free version there is advertising.
*************************************************

Code of Civil Defense of Ukraine (KTSZU, KRC Ukraine) - Verkhovna Rada of Ukraine adopted 2 October 2012 and entered into force on 1 July 2013.
Code of Civil Defense of Ukraine regulates the relations connected with the protection of the population, territory, the environment and property from emergencies, response, functioning of the state system of civil protection and defines the powers of public authorities of the Autonomous Republic of Crimea, local government and the rights of citizens of Ukraine, foreigners and stateless persons, enterprises, institutions and organizations regardless of ownership.

Program Code of Civil Defense of Ukraine contains the full version of the Code of Civil Defense of Ukraine with all amendments.

The program combines the ease of use and intuitive interface.
There are a reliable companion for those who need the Code of Civil Defense of Ukraine, which is always handy.

The advantages of the application are:
1. Search - you can search by keyword.
2. Favorites - you can add articles to your list of bookmarks and delete them.
3. Various Settings - you may change the font and theme application.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less