Кримінальний кодекс України
Oleksandr Kotyuk
1.2.72 Varies with device
Редакція від 26.04.2017р.
Програма українською мовою.
В безкоштовній версії присутня реклама.
*************************************************

Кримінальний кодекс України ( ККУ, КК України ) - це прийнятий Верховною Радою України нормативно-правовий акт, у якому встановлені підстави і принципи кримінальної відповідальності, злочинність і караність дій, підстави звільнення від кримінальної відповідальності і покарання. Чинний КК було прийнято 5 квітня 2001 року. КК набрав чинності з 1 вересня 2001 року.
Кримінальний кодекс України має своїм завданням правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання злочинам.
Для здійснення цього завдання Кримінальний кодекс України визначає, які суспільно небезпечні діяння є злочинами та які покарання застосовуються до осіб, що їх вчинили.

Програма Кримінальний кодекс України містить повну версію Кримінального кодексу України зі всіма змінами та доповненнями.

Програма поєднує у собі простоту використання та зрозумілий інтерфейс.
Є надійним помічником для тих, кому потрібен Кримінальний кодекс України, що завжди під рукою.

Перевагами застосування є:
1. Пошук – ви можете здійснювати пошук за ключовими словами.
2. Закладки - ви можете додавати статті в список закладок, а також видаляти їх.
3. Різні налаштування - ви можете змінити шрифт і тему додатка.

Revision of 26.04.2017r.
Program Ukrainian.
In the free version there is advertising.
*************************************************

The Criminal Code of Ukraine (CCU, the Criminal Code of Ukraine) - is adopted by the Parliament of Ukraine legal act, which established the grounds and principles of justice, crime and punishment actions grounds for exemption from criminal liability and punishment. The current Criminal Code was adopted on 5 April 2001. Criminal Code came into force on 1 September 2001.
The Criminal Code of Ukraine has the task of ensuring the legal protection of the rights and freedoms of man and citizen, property, public order and public safety, environment, constitutional order of Ukraine from criminal attacks, to ensure peace and security of mankind and to prevent crime.
To perform this task, the Criminal Code of Ukraine stipulates that socially dangerous acts are crimes and penalties apply to persons who committed them.

Program Criminal Code of Ukraine contains the full version of the Criminal Code of Ukraine with all amendments.

The program combines the ease of use and intuitive interface.
There are a reliable assistant for those who need the Criminal Code of Ukraine, which is always at hand.

The advantages of the application are:
1. Search - you can search by keyword.
2. Favorites - you can add articles to your list of bookmarks and delete them.
3. Different settings - you can change the font and theme application.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less