КВК України
Oleksandr Kotyuk
1.2.71 Varies with device
Редакція від 07.04.2017р.
Програма українською мовою.
В безкоштовній версії присутня реклама.
*************************************************

Кримінально-виконавчий кодекс України ( КВКУ, КВК України ) — це нормативний акт, який регулює порядок відбування кримінального покарання. Набрав чинності з 1 січня 2004 року, з цим втратив чинність Виправно-трудовий кодекс УРСР.
Кримінально-виконавче законодавство України регламентує порядок та умови виконання кримінальних покарань з метою захисту особи, суспільства, держави від засуджених, їх виправлення та ресоціалізації, запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами, а також запобігання незаконному поводженню із засудженими.
Завданням кримінально-виконавчого законодавства України є визначення принципів виконання кримінальних покарань, правового статусу засуджених, гарантій захисту їх прав, інтересів та обов'язку, порядку застосування до них заходів впливу з метою виправлення; визначення системи органів та установ виконання покарань, їх функцій, нагляду і контролю за виконанням покарань, порядку та умов виконання та відбування; визначення звільнення від відбування покарання.

Програма Кримінально-виконавчий кодекс України містить повну версію Кримінально-виконавчого кодексу України зі всіма змінами та доповненнями.

Програма поєднує у собі простоту використання та зрозумілий інтерфейс.
Є надійним помічником для тих, кому потрібен Кримінально-виконавчий кодекс України, що завжди під рукою.

Перевагами застосування є:
1. Пошук – ви можете здійснювати пошук за ключовими словами.
2. Закладки - ви можете додавати статті в список закладок, а також видаляти їх.
3. Різні налаштування - ви можете змінити шрифт і тему додатка.

Revision of 07.04.2017r.
Program Ukrainian.
In the free version there is advertising.
*************************************************

Penal Code of Ukraine (KVKU, Ukraine CEC) - a regulation that governs the procedure for serving criminal sentences. Came into force on 1 January 2004, this void Correctional Labor Code of the USSR.
Penal legislation regulates the Ukraine and subject to criminal penalties to protect the individual, society and state from prisoners, their correction and resocialization, prevention of new crimes both prisoners and other persons and to prevent unlawful treatment of prisoners.
The task of the penal legislation Ukraine is to define the principles of execution of criminal penalties, legal status of prisoners, guarantees of their rights, interests and responsibilities, order application of measures to correct; definition of enforcement and penal institutions, their functions, supervision and control over the execution of sentences, order and conditions of execution and serving; determining exemption from punishment.

Program Penal Code of Ukraine contains the full version of the Penal Code of Ukraine with all amendments.

The program combines the ease of use and intuitive interface.
There are a reliable assistant for those who need Penal Code of Ukraine, which is always at hand.

The advantages of the application are:
1. Search - you can search by keyword.
2. Favorites - you can add articles to your list of bookmarks and delete them.
3. Different settings - you can change the font and theme application.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less