КПК України
Oleksandr Kotyuk
1.2.71 Varies with device
Редакція від 14.04.2017р.
Програма українською мовою.
В безкоштовній версії присутня реклама.
*************************************************

Кримінальний процесуальний кодекс України ( КПКУ, КПК України ) — кодифікований закон, що визначає порядок кримінального провадження на території України, ухвалений Верховною Радою України 13 квітня 2012 року, набрав чинності 20 листопада 2012 року.
Призначенням Кримінально процесуального кодексу України є визначення порядку провадження у кримінальних справах.
Завданнями кримінального судочинства є охорона прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб, які беруть в ньому участь, а також швидке і повне розкриття злочинів, викриття винних та забезпечення правильного застосування Закону з тим, щоб кожний, хто вчинив злочин, був притягнутий до відповідальності і жоден невинний не був покараний.

Програма Кримінальний процесуальний кодекс України містить повну версію Кримінально процесуального кодексу України зі всіма змінами та доповненнями.

Програма поєднує у собі простоту використання та зрозумілий інтерфейс.
Є надійним помічником для тих, кому потрібен Кримінальний процесуальний кодекс України, що завжди під рукою.

Перевагами застосування є:
1. Пошук – ви можете здійснювати пошук за ключовими словами.
2. Закладки - ви можете додавати статті в список закладок, а також видаляти їх.
3. Різні налаштування - ви можете змінити шрифт і тему додатка.

Revision of 14.04.2017r.
Program Ukrainian.
In the free version there is advertising.
*************************************************

The Criminal Procedure Code of Ukraine (KPKU, PDAs Ukraine) - codified law defines the procedure of criminal proceedings in Ukraine adopted by Verkhovna Rada of Ukraine on 13 April 2012, entered into force on 20 November 2012.
The purpose of the Criminal Procedure Code of Ukraine is to determine the order of proceedings in criminal matters.
The objectives of the criminal justice system is to protect the rights and interests of individuals and entities that take part in it, as well as rapid and complete disclosure of the crime, exposing the perpetrators and to ensure the correct application of the law so that everyone who has committed a crime is prosecuted and no innocent was not punished.

Program Criminal Procedure Code of Ukraine contains the full version of the Criminal Procedure Code of Ukraine with all amendments.

The program combines the ease of use and intuitive interface.
There are a reliable assistant for those who need the Criminal Procedure Code of Ukraine at hand.

The advantages of the application are:
1. Search - you can search by keyword.
2. Favorites - you can add articles to your list of bookmarks and delete them.
3. Different settings - you can change the font and theme application.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less