Житловий Кодекс УРСР
Oleksandr Kotyuk
1.2.68 Varies with device
Редакція від 01.01.2017р.
Програма українською мовою.
В безкоштовній версії присутня реклама.
*************************************************

Житловий кодекс Української РСР ( ЖК УРСР, ЖК України ) введений в дію з 1 січня 1984 року.
Завданнями житлового законодавства Української РСР є регулювання житлових відносин з метою забезпечення гарантованого Конституцією СРСР і Конституцією Української РСР права громадян на житло, належного використання і схоронності житлового фонду, а також зміцнення законності в галузі житлових відносин.

Програма Житловий Кодекс Української РСР містить повну версію Житлового Кодексу УРСР зі всіма змінами та доповненнями.

Програма поєднує у собі простоту використання та зрозумілий інтерфейс.
Є надійним помічником для тих, кому потрібен Житловий кодекс України, що завжди під рукою.

Перевагами застосування є:
1. Пошук – ви можете здійснювати пошук за ключовими словами.
2. Закладки - ви можете додавати статті в список закладок, а також видаляти їх.
3. Різні налаштування - ви можете змінити шрифт і тему додатка.

Revision of 01.01.2017r.
Program Ukrainian.
In the free version there is advertising.
*************************************************

Housing Code of the Ukrainian SSR (SSR LCD, LCD Ukraine) entered into force on 1 January 1984.
The objectives of the Ukrainian SSR housing legislation is to regulate housing relations to ensure guaranteed by the Constitution of the USSR and Ukrainian SSR Constitution right to housing, proper use and preservation of housing stock, as well as the rule of law in the field of housing relations.

The Housing Code of the Ukrainian SSR includes the full version of the Housing Code of the USSR with all amendments.

The program combines the ease of use and intuitive interface.
There are a reliable companion for those who need the Housing Code of Ukraine, which is always handy.

The advantages of the application are:
1. Search - you can search by keyword.
2. Favorites - you can add articles to your list of bookmarks and delete them.
3. Various Settings - you may change the font and theme application.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less