Земельний кодекс України
Oleksandr Kotyuk
1.2.71 Varies with device
Редакція від 16.04.2017р.
Програма українською мовою.
В безкоштовній версії присутня реклама.
*************************************************

Земельний кодекс України ( ЗКУ, ЗК України ) — основний нормативно-правовий акт земельного законодавства України, ухвалений Верховною Радою України 25 жовтня 2001 року.
Земельний кодекс України є кодифікованим нормативним актом (законом) яким регулюються земельні відносини з метою забезпечення раціонального використання земель, рівноправного розвитку всіх форм власності на землю, збереження та відтворення родючості ґрунтів, поліпшення природного середовища, охорони прав фізичних і юридичних осіб на землю тощо.

Програма Земельний кодекс України містить повну версію Земельного кодексу України зі всіма змінами та доповненнями.

Програма поєднує у собі простоту використання та зрозумілий інтерфейс.
Є надійним помічником для тих, кому потрібен Земельний кодекс України, що завжди під рукою.

Перевагами застосування є:
1. Пошук – ви можете здійснювати пошук за ключовими словами.
2. Закладки - ви можете додавати статті в список закладок, а також видаляти їх.
3. Різні налаштування - ви можете змінити шрифт і тему додатка.

Revision of 16.04.2017r.
Program Ukrainian.
In the free version there is advertising.
*************************************************

Land Code of Ukraine (LCU, Ukraine HCC) - the basic legal act of the land legislation of Ukraine adopted by Verkhovna Rada of Ukraine on 25 October 2001.
Land Code of Ukraine is codified normative act (law) which regulates land relations in order to ensure rational use of land, equal development of all forms of land conservation and restoration of soil fertility, improve the environment, protect the rights of individuals and entities on the ground more.

Program of the Land Code of Ukraine contains the full version of the Land Code of Ukraine with all amendments.

The program combines the ease of use and intuitive interface.
There are a reliable assistant for those who need the Land Code of Ukraine at hand.

The advantages of the application are:
1. Search - you can search by keyword.
2. Favorites - you can add articles to your list of bookmarks and delete them.
3. Different settings - you can change the font and theme application.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less