Державна виконавча служба
Oleksandr Kotyuk
1.2.69 Varies with device
Редакція від 17.02.2017р.
Програма українською мовою.
В безкоштовній версії присутня реклама.
*************************************************

Державна виконавча служба України ( ДВС України, ДВСУ ) є органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції України, входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) відповідно до законів України.

Програма поєднує у собі простоту використання та зрозумілий інтерфейс.
Є надійним помічником для тих, кому потрібен Закон України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», Закон України «Про виконавче провадження», а також Інструкція з організації примусового виконання рішень, що завжди під рукою.

Перевагами застосування є:
1. Пошук – ви можете здійснювати пошук за ключовими словами.
2. Закладки - ви можете додавати статті в список закладок, а також видаляти їх.
3. Різні налаштування - ви можете змінити шрифт і тему додатка.

Revision of 17.02.2017r.
Program Ukrainian.
In the free version there is advertising.
*************************************************

State Executive Service of Ukraine (ICE Ukraine, DVSU) is an executive body whose activities are directed and coordinated by the Cabinet of Ministers of Ukraine through the Minister of Justice of Ukraine, part of the executive branch and ensures the implementation of state policy in the sphere of enforcement of court decisions and other bodies ( officials) in accordance with the laws of Ukraine.

The program combines the ease of use and intuitive interface.
There are a reliable companion for those who need a Law of Ukraine "On the bodies and persons engaged in the enforcement of judgments and decisions of other bodies", the Law of Ukraine "On Enforcement Proceedings" and the instructions of Enforcement, which is always handy.

The advantages of the application are:
1. Search - you can search by keyword.
2. Favorites - you can add articles to your list of bookmarks and delete them.
3. Various Settings - you may change the font and theme application.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less