Cудоустрій і статус суддів
Oleksandr Kotyuk
1.2.68 Varies with device
Редакція від 05.01.2017р.
Програма українською мовою.
В безкоштовній версії присутня реклама.
*************************************************

Закон України “Про судоустрій і статус суддів” - визначає правові засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні з метою захисту прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина, прав та законних інтересів юридичних осіб, інтересів держави на засадах верховенства права, визначає систему судів загальної юрисдикції, статус професійного судді, народного засідателя, присяжного, систему та порядок здійснення суддівського самоврядування і встановлює систему і загальний порядок забезпечення діяльності судів та регулює інші питання судоустрою і статусу суддів.

Програма Закон України “Про судоустрій і статус суддів” містить повну версію Закону України “Про судоустрій і статус суддів” зі всіма змінами та доповненнями.

Програма поєднує у собі простоту використання та зрозумілий інтерфейс.
Є надійним помічником для тих, кому потрібен Закон України “ Про судоустрій і статус суддів ”, що завжди під рукою.

Перевагами застосування є:
1. Пошук – ви можете здійснювати пошук за ключовими словами.
2. Закладки - ви можете додавати статті в список закладок, а також видаляти їх.
3. Різні налаштування - ви можете змінити шрифт і тему додатка.

Revision of 05.01.2017r.
Program Ukrainian.
In the free version there is advertising.
*************************************************

The Law of Ukraine "On the Judicial System and Status of Judges" - defines legal bases of the judiciary and the administration of justice in Ukraine in order to protect the rights, freedoms and legal interests of human and civil rights and legitimate interests of entities and interests of the state based on the rule of law determines the system courts of law, the status of professional judges, people's assessors, jury system and the exercise of self-government and establishes the system and the general order of courts and regulates other issues of the judicial system and status of judges.

Program Law of Ukraine "On the Judicial System and Status of Judges" contains the full version of the Law of Ukraine "On the Judicial System and Status of Judges" with all the amendments.

The program combines the ease of use and intuitive interface.
There are a reliable companion for those who need a Law of Ukraine "On the Judicial System and Status of Judges", which is always handy.

The advantages of the application are:
1. Search - you can search by keyword.
2. Favorites - you can add articles to your list of bookmarks and delete them.
3. Various Settings - you may change the font and theme application.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less