Водний кодекс України
Oleksandr Kotyuk
1.2.68 Varies with device
Редакція від 01.02.2017р.
Програма українською мовою.
В безкоштовній версії присутня реклама.
*************************************************

Водний кодекс України ( ВКУ, ВК України ) — кодифікований закон України. Кодекс введено в дію з дня опублікування — 13 червня 1995 року — згідно з Постановою Верховної Ради України від 6 червня 1995 року N 214/95-ВР.
Завданням водного законодавства є регулювання правових відносин з метою забезпечення збереження, науково обгрунтованого, раціонального використання вод для потреб населення і галузей економіки, відтворення водних ресурсів, охорони вод від забруднення, засмічення та вичерпання, запобігання шкідливим діям вод та ліквідації їх наслідків, поліпшення стану водних об'єктів, а також охорони прав підприємств, установ, організацій і громадян на водокористування.

Програма Водний кодекс України містить повну версію Водного кодексу України зі всіма змінами та доповненнями.

Програма поєднує у собі простоту використання та зрозумілий інтерфейс.
Є надійним помічником для тих, кому потрібен Водний кодекс України, що завжди під рукою.

Перевагами застосування є:
1. Пошук – ви можете здійснювати пошук за ключовими словами.
2. Закладки - ви можете додавати статті в список закладок, а також видаляти їх.
3. Різні налаштування - ви можете змінити шрифт і тему додатка.

Revision of 01.02.2017r.
Program Ukrainian.
In the free version there is advertising.
*************************************************

Water Code of Ukraine (WCU, VK Ukraine) - Ukraine codified law. Code entered into force on the date of publication - June 13, 1995 - according to the Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine on June 6, 1995 N 214/95-VR.
The task of the water legislation is to regulate legal relations to ensure the conservation, scientific, rational use of water for households and industries, restoration of water resources, water protection from pollution and depletion, prevention of harmful acts treatment and response, improvement of water facilities and protection of enterprises, institutions, organizations and citizens on the water.

Program the Water Code of Ukraine contains the full version of the Water Code of Ukraine with all amendments.

The program combines the ease of use and intuitive interface.
There are a reliable companion for those who need the Water Code of Ukraine, which is always handy.

The advantages of the application are:
1. Search - you can search by keyword.
2. Favorites - you can add articles to your list of bookmarks and delete them.
3. Various Settings - you may change the font and theme application.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less