කිතුනු ගී - Kithunu Gee Beta
Isuru Madusanka
1.5 Varies with device
මෙම වැඩසටහන තුළ කිතුනු ජන වන්දනාවේ අඩංගු කිතුනු ගී රාශියක් අඩංගු වන අතර මෙය පරිහරණය කිරීමෙන් ඔබ කිතු සමිඳුන් වෙත වඩ වඩාත් සමීප වීමට හැකි වේ යැයි මා බලාපොරොත්තු වෙමි.

සියලුම ගීතිකා කිතුනු ගී පොතෙහි එන අනුපිළිවෙලට අඩංගු වේ.

The program contains a number of songs in the Christian communities include Christian pilgrimage and is used by you, I hope that I will be able to reach more and more to the Lord cent.

All songs contain sequence from the book of Christian songs.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less