Anayasa 2017
Usable Apps
1.0.4 Varies with device
Referanduma sunulması planlanan Anayasaya Değişikliğine ait maddeleri eski maddeler ile karşılaştırarak inceleyebilirsin.

Anayasa nedir?
Anayasa, ülke üzerindeki egemenlik haklarının kullanım yetkisinin içeriğinde belirtildiği şekliyle devlete verildiğini belirleyen toplumsal sözleşmelerdir. Hans Kelsen'in Normlar Hiyerarşisi'ne göre diğer bütün hukuki kurallardan ve yapılardan üstündür ve hiçbir kanun ve yapı anayasaya aykırı olamaz.

Anayasa, bir devletin yönetim biçimini belirtir. Toplumların ülke üzerindeki egemenlik haklarının, bireylerin temel haklarının hangi koşullar altında devlet tarafından kullanılabileceğini belirleyen temel kanunlardır. Devletin temel kurumlarının nasıl işleyeceğini belirler. Genel olarak genel hükümler, temel hak ve özgürlükler, bireylerin topluma karşı görev ve sorumlulukları ile yasama, yürütme, yargı gibi anayasal devlet organlarını tanımlayan bölümlere sahiptir.

The matter put to a referendum of the planned changes to the constitution can review comparing with the old material.

What is the Constitution?
The Constitution specifies that the social contract are given to state authority as specified in the context of the use of sovereign rights over the country. Hans Kelsen Norman is superior to all other structure and hierarchy of legal rules and not according to any laws contrary to the constitution and structure.

The Constitution specifies the state's polity. The sovereign rights of countries on society, could be used by the government are the fundamental laws that determine the conditions under which the basic rights of individuals. State determines how the major institutions will work. Overall general provisions, basic rights and freedoms of individuals with legislative duties and responsibilities towards the community, the executive has the section that defines the constitutional state bodies such as the judiciary.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less