Anayasa 1982
Usable Apps
1.0.8 Varies with device
Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasasına ait tüm maddeleri kartlar halinde okuyabilirsin. İstediğin kısmı seçip yalnız o kısımdaki maddeleri görüntüleyebilir ve her kısım için madde sayılarına göz atabilirsin.

Anayasa nedir?
Anayasa, ülke üzerindeki egemenlik haklarının kullanım yetkisinin içeriğinde belirtildiği şekliyle devlete verildiğini belirleyen toplumsal sözleşmelerdir. Hans Kelsen'in Normlar Hiyerarşisi'ne göre diğer bütün hukuki kurallardan ve yapılardan üstündür ve hiçbir kanun ve yapı anayasaya aykırı olamaz.

Anayasa, bir devletin yönetim biçimini belirtir. Toplumların ülke üzerindeki egemenlik haklarının, bireylerin temel haklarının hangi koşullar altında devlet tarafından kullanılabileceğini belirleyen temel kanunlardır. Devletin temel kurumlarının nasıl işleyeceğini belirler. Genel olarak genel hükümler, temel hak ve özgürlükler, bireylerin topluma karşı görev ve sorumlulukları ile yasama, yürütme, yargı gibi anayasal devlet organlarını tanımlayan bölümlere sahiptir.

All the provisions of the 1982 Constitution of the Republic of Turkey can read into the cards. he can only select the portion you want to display the items in the section and browse to the item number for each part.

What is the Constitution?
The Constitution specifies that the social contract are given to state authority as specified in the context of the use of sovereign rights over the country. Hans Kelsen Norman is superior to all other structure and hierarchy of legal rules and not according to any laws contrary to the constitution and structure.

The Constitution specifies the state's polity. The sovereign rights of countries on society, could be used by the government are the fundamental laws that determine the conditions under which the basic rights of individuals. State determines how the major institutions will work. Overall general provisions, basic rights and freedoms of individuals with legislative duties and responsibilities towards the community, the executive has the section that defines the constitutional state bodies such as the judiciary.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less