להיפקד בילדים - זרע של קיימא
Jewish apps
1.0 Varies with device
אמר רבי נחמן מברסלב: לא להתייאש, אסור להתייאש, כן, גם אם עברו כמה שנים ועדיין לא נפקדתם בילדים, שימו מבטחכם בבורא עולם הזן ומפרנס לכל כי הוא מקור לכל הישועות ויהי רצון שבקרוב תוושעו גם אתם אמן!!!

קטע מתוך האפליקציה:

כתוב בבראשית פרק כ"ה פסוק כ"א: "ויעתר יצחק לה' לנוכח אשתו כי עקרה היא...", המפרשים אומרים שיצחק ביקש להיפקד מרבקה ורבקה ביקשה להיפקד מיצחק ומכאן למדים שטוב שבני הזוג יתפללו כל אחד על בן זוגו ובכך יתברכו, בבחינת כל המתפלל על חברו נענה תחילה.

האפליקציה ניתנת להורדה בחינם
כדאי להמליץ לזוגות שעדיין לא נפקדו ויהי רצון שבורא עולם יתמלא עליהם ברחמים ויזכו גם הם שביתם יתמלא בבנים ובנות בריאים ושלמים לעבודתו יתברך אמן!!!

Rabbi Nachman said: do not give up, Never Give Up, yes, even if it was a few years and has not Nfkdtm children, put your faith in the Creator enter and sustains all that is the source of all salvation and May you too soon Tooshao artist !!!

A scene from the app:

Written in Genesis chapter as each verse: "And Isaac entreated the Lord in light barren wife that is ...", commentators say that Isaac asked complied, Rebecca and Rebecca asked complied, Isaac and therefore good for the couple learn to pray each of the partner and thus would be blessed, an all praying for his friend responded first.

The app can be downloaded for free
Should recommend to couples who have not yet enumerated and May the Creator of the world will be filled with compassion on them, and also that their home will be filled with boys and girls safe and sound to his blessed Master !!!

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less