SU
ELEKTRIK
QAZ
MƏNZİL-KOMMUNAL
KOMMUNAL
MƏNZİL (EV)
YAŞAYİŞ BİNALARININ
İSİTMƏ
TELEFON
Sabit şəbəkə telefonlarından istifadəyə görə aylıq abunə haqlarının tənzimlənməsi barədə
Mobil və sabit şəbəkə operatorlarının beynəlxalq telefon rabitəsi xidmətlərinin tariflərinin tənzimlənməsi barədə
Şəhərlərarası və beynəlxalq telefon danışıqları üçün «107» sifariş xidmətinin tarifinin tənzimlənməsi barədə
Taksofonlardan həyata keçirilən telefon rabitəsi xidmətlərinin tariflərinin tənzimlənməsi barədə
ƏMLAK
Vergi dərəcələri
Fiziki şəxslərin əmlak vergisi məqsədləri üçün Bakı şəhərində yerləşən binalara tətbiq edilən əmsalları
Torpaq

Mənbə:
Azərbaycan Respublikasının Tarif (qiymət) Şurası
Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarları

SU
POWER
GAS
HOUSING, UTILITIES
      UTILITIES
      HOUSING (EV)
      Housing
      HEATING
PHONE
      According to the monthly subscription fees on the regulation of fixed network telephones
      Mobile and fixed network operators, international telephone communication services on the regulation of tariffs
      Long-distance and international phone calls, "107" service of the order on tariff regulation
      Telephone communication services in the regulation of tariffs on payphones
PROPERTY
      Tax rates
      For the purposes of individuals, property tax rates applicable to buildings in Baku
      Ground

Source:
The Tariff (Price) Council
Tax Code of Azerbaijan
Decisions of the Cabinet of Ministers

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less