VMAB 2013
LeHuy Software
1.0.0 11.0mb

Cuốn ấn phẩm Danh bạ Quảng cáo Truyền thông Việt Nam VMAB 2011 - 2012 xuất hiện vừa qua nhận được rất nhiều lời cảm ơn, góp ý và quan tâm của gần 2000 công ty lớn trong danh sách phát miễn phí năm 2012 cũng như nhu cầu cần tra cứu thông tin cập nhật mới liên tục. Đáp lại sự quan tâm đó, Công ty truyền thông Tùng Việt tiếp tục xuất bản lần thứ 2 cuốn Danh bạ Quảng cáo Truyền thông Việt Nam – VMAB 2013.

Content rating: Low Maturity

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less