Tàng Thư Viện: truyện convert
VBooks.Mobi
1.3 2.7mb
Tàng Thư Viện - kho truyện đang convert đồ sộ.

Tàng Thư Viện - kho truyện VietPhrase đầy đủ nhất.

Tàng Thư Viện - nơi tập hợp và liên tục cập nhật những bộ truyện mới nhất về kiếm hiệp, tiên hiệp, huyền huyễn.

Có một điều cần khẳng định trước: Nguồn dữ liệu của ứng dụng này là từ trang tangthuvien.vn. Nếu độc giả muốn tiếp cận dữ liệu gốc, hãy vào website trên và tìm đọc.

Website là nguồn truyện chính quy nhất, cập nhật nhanh nhất, nhiều thông tin bàn luận về truyện nhất. Tuy nhiên độc giả sẽ gặp một số hạn chế như: không đọc offline được, khó thay đổi kích thước font chữ, không có nhắc nhở khi có chương mới, và nhất là nếu truy cập bằng điện thoại Android thì rất hay gặp những quảng cáo phản cảm (khả năng do lỗi bảo mật của trang web). Ứng dụng Tàng Thư Viện ra đời để khắc phục những hạn chế này.

Ứng dụng Tàng Thư Viện sẽ luôn luôn là miễn phí.

Ứng dụng Tàng Thư Viện luôn cập nhật các chương truyện sớm nhất có thể, nếu website nguồn còn chưa chặn việc lấy nội dung!

Trở lại với thế giới kiếm hiệp, tiên hiệp, tu chân, khoa huyễn,... Có ai đó đã từng nói: "Sống trên đời khó nhất là làm một trang nam tử, ý chí vững vàng mà tình cảm lại mênh mang". Đã có không biết bao nhiêu anh hùng, cao nhân, thiên tài, hiệp khách,... dù trải qua bao biến cố thăng trầm, dù vượt qua bao gian nguy trắc trở, vẫn toát lên sự hào hùng quả cảm, viết lên những bản anh hùng ca tráng lệ, rừng rực ý chí đấu tranh, phấn khích và sôi trào nhiệt huyết.

Thế giới kiếm hiệp cổ điển khởi đầu từ Kim Dung, đó là san sát các môn phái, những bí kíp võ công đặc sắc, Kim Dung khắc họa cả một "xã hội" kiếm hiệp rộng lớn mạnh mẽ ly kỳ, tình tiết và các mối quan hệ đan xen chặt chẽ. Trong đó nhiều nhân vật, môn phái, bí kíp đã trở thành huyền thoại đến tận ngày nay.

Không trải rộng đồ sộ như Kim Dung, giai đoạn kiếm hiệp của Cổ Long có không gian thu hẹp hơn, đi theo một hướng "nhanh, độc, chuẩn" rất riêng. Cổ Long đã xây dựng vô cùng đặc sắc giữa phong cách kiếm hiệp và dòng truyện "trinh thám", "phá án". Nhiều nhân vật, nhiều tác phẩm cũng đã thành truyền kỳ.

Sau thế hệ Kim - Cổ, thể loại kiếm hiệp còn ghi dấu ấn của Huỳnh Dị, Ôn Thụy An, sau này còn có Phượng Ca, Tiểu Đoạn. Mỗi người đều có những tác phẩm để đời. Nếu độc giả nào lưu luyến với kiếm hiệp cổ điển, thì không nên bỏ qua "Biên Hoang Truyền Thuyết".

Đến thời kỳ văn học mạng, bùng nổ làn sóng truyện online, đây mới thật sự là trăm hoa đua nở, ầm ầm sóng dậy, cuồn cuộn mênh mông! Khởi đầu trào lưu này là "Tru Tiên" của Tiêu Đỉnh, tác phẩm tuy chưa thật sự xuất sắc, nhưng là nhân tố đầu tiên thổi một luồng gió tươi mới trẻ trung vào hiện trạng trầm lắng của kiếm hiệp, khởi đầu cho trào lưu "tiên hiệp" với những thế giới mới đầy rực rỡ và giàu trí tưởng tượng. Liên tiếp những tác phẩm hút hồn độc giả, từ "Thất Giới Truyền Thuyết" đến "Bàn Long", "Phàm Nhân Tu Tiên",... Cùng với đó là một thế hệ tác giả trẻ trung, với sức sáng tạo mạnh mẽ, trí tưởng tượng bay bổng, bút pháp cứng cỏi, làm thành những "thương hiệu" được nhiều người yêu thích như Ngã Cật Tây Hồng Thị, Yên Vũ Giang Nam, Phương Tưởng, Đường Gia Tam Thiếu, Thiên Tàm Thổ Đậu,...

Thiếu niên thiên tài lớp lớp xuất hiện, con đường tu chân chưa đến hồi kết, thế giới ma pháp còn tiếp tục mở mang, những cuộc chiến vẫn liên miên bất tận! Ai nghịch thiên cải mệnh, ai thân mang dị bảo, ai trọng sinh dị giới, ai mưu cầu trường sinh, ai tu chân vấn đạo,...? Những tác phẩm mới, những thế giới mới, những nhân vật mới, vẫn ầm vang sống động từng ngày, rừng rực nhiệt huyết từng giờ,...

Bạn hãy chọn cho mình những cuốn truyện hợp sở thích nhất và thỏa sức tận hưởng!

Library Museum - the story is convert massive warehouse.

Library Museum - the most complete repository VietPhrase story.

Library Museum - which gathers and continuously updates the latest series of swordplay, union first, legend illusory.

There is one thing to assert before: Source of this application is from tangthuvien.vn page. If readers want to access the original data, go to the website and read on.

Website is the best source of regular series, the fastest updates, informative discussion of the most stories. However, readers will encounter some limitations such as not read offline is difficult to change the font size, no reminders when a new chapter, and especially if accessed by Android phones are very common these ads offensive statements (likely due to vulnerabilities of the site). Museums Libraries application created to overcome these limitations.

Museum Library app will always be free.

Applications Museums Libraries chapters are updated as soon as possible, if the source website was not getting the content block!

Back to the world for half, first half, repair legs, scientific illusory ... Someone once said: "Living in the world's most difficult to do a male page element, which will steady the immense affection ". There have been countless heroes, higher personnel, genius, half hotel, ... Whether through many ups and downs, although overcame obstacles uphill, still exudes the heroic epic, written up the magnificent epic, vivid wills struggle, excitement and enthusiasm boil.

Swordplay classical world starting from Kim Dung, which is closely sects, recipes unique martial, Kim Dung portray a "social" Great swordplay strong thrilling, circumstances and relationships tightly intertwined. In which many characters, sect, recipes have become legendary to this day.

No massive spread like Kim Dung, stage of Ages Long swordplay narrower space travel in one direction, "fast, standalone, standards" very private. Long neck was extremely unique building styles between half and storyline for "detective", "slug". Many characters, much work has also legendary.

After generations of Kim - Ages category are noted for half of Di Huang, Wen Thuy An, the latter also Phuong Ca, Sub-Section. Everyone has the life work. If any reader attachment with classic swordplay, it should not be ignored "Bien Hoang Legend".

Arrive time online writing, online comic boom wave, this truly is blooming, roaring waves, billowing immense! Starting this movement as "Tru Fairy" by Standard Peak, works but not really outstanding, but the first factor reinvigorated youthful freshness in quiet status quo of swordplay, beginning the movement save "first half" with the new world of brilliant and imaginative. Repeatedly these works attracted readers, from "Seven About Legend" to "Long Table", "Human Qualities Tien Tu" ... Along with that is a generation younger authors, with strong creativity powerful, soaring imagination, tough style, made in the "brand" is much loved as Hong Thi Nga cut hand, Yen Vu Giang Nam, Phuong Tuong Tam Duong Gia Missing, Thien Tam Tho Beans, ...

Teenage genius grade class appearance, foot path not ending, magic world continues to grow, the war remains constant endless! Who natural wealth against par, one close relative with allergic sure, one important heterosexual students, who seek immortality, who practice religion leg problem ...? The new work, new worlds, new characters, still roaring vivid wine each day, each hour of enthusiasm burning, ...

You choose for themselves the best books of interest and pleasure to enjoy!

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less