Ma Thoi Den (Trộm Mộ)
Nguyen Sach Son
1.0 Varies with device
"Ma Thổi Đèn" là một bộ truyện tám tập của Trung Quốc do tác giả Thiên Hạ Bá Xướng viết. Truyện ban đầu được đăng trên mạng Internet từ năm 2006, gây nên cơn sốt trên mạng và là tác phẩm đứng đầu 10 tiểu thuyết mạng được tìm kiếm nhiều nhất năm 2006. Sau đó truyện được xuất bản thành sách in.

Mới đây tác phẩm Ma Thổi Đèn đã được chuyển thành thành bộ phim 3D Mojin: The Lost Legend và đã trở thành bom tấn tại thị trường trung quốc với doanh thu gần 100 triệu USD chỉ sau 3 ngày công chiếu.

Mojin: The Lost Legend với tên tiếng việt "Kẻ trộm mộ: Huyền thoại trở lại". Bộ phim Mojin: The Lost Legend có sự xuất hiện của nhiều diễn viên nổi tiếng như:
- Nhân vật chính Hồ Bát Nhất (Trần Khôn).
- Shirley Dương (Thư Kỳ).
- Đinh Tư Điềm (Angelababy, Angelababy là một trong số ngôi sao của Mojin).
- Hoàng Bột và Lưu Hiểu Khánh....

"Kẻ trộm mộ: Huyền thoại trở lại" hứa hẹn sẽ còn mang về nhiều triệu đô hơn nữa.

Không đi sâu nhiều lắm vào vấn đề trộm mộ như đề tài trọng tâm, chỉ là những trải nghiệm thời trai trẻ của nhân vật Trần Bát Nhất. Hai nhân vật còn lại ( Tuyền béo và Shirley Dương) chỉ xuất hiện chủ yếu ở phần cuối truyện - lần đào mộ đầu tiên và thứ 2. Nhưng thiết nghĩ,đây là những trải nghiệm cần thiết và lối dẫn dắt vô cùng lôgic của tác giả.Những chuyện kỳ lạ mà họ đã trải qua, những nguy hiểm chết người mà họ phải đối đầu dẫn người đọc đi từ hết bàng hoàng nọ đến ngạc nhiên kia. Và chính những cái đó khiến họ có cảm tưởng như đã biết thêm được bao nhiêu là kiến thức kỳ bí: Kỳ nhông, Lười đất, Bọ lửa, Rắn đen, gỗ thần Công Luân, Hoa thơm xác... (chẳng biết là có thật hay không nữa).Kết thúc chuyện cũng hết sức hợp lý và cũng không phải kiểu kết mở lấp lửng câu khách rẻ tiền thông thường. Người đọc có đọc nữa hay không là do họ chứ không phải do tác giả quyết định. Nếu thấy hay thì đọc nữa để xem những cuộc phiêu lưu tiếp theo, nếu không thấy hay thì cũng có thể dừng ở đó coi như đã biết kết cục của cuộc đào mộ lần này.

Ứng dụng là bộ sưu tầm truyện của tác giả. Version hiện tại của ứng dụng có 7 cuốn thứ 8 sẽ được cập nhật trong version tiếp theo.

+ Ma Thổi Đèn - Quyển 1: Thành cổ tinh tuyệt (Thanh co tinh tuyet).
+ Ma Thổi Đèn - Quyển 2: Mê động long lĩnh (Me dong long linh).
+ Ma Thổi Đèn - Quyển 3: Trùng cốc vân nam (Trung coc van nam).
+ Ma Thổi Đèn - Quyển 4: Thần cung côn luân (Than cung con luan).
+ Ma Thổi Đèn - Quyển 5: Mộ hoàng bì tử (Mo hoang bi tu).
+ Ma Thổi Đèn - Quyển 6: Nam hải quy khư (Nam hai quy khu).
+ Ma Thổi Đèn - Quyển 7: Thi vương tương tây (Thi vuong tuong tay).
+ Ma Thổi Đèn - Quyển 8: Vu Hiệp Quan Sơn (Vu hiep quan son).

"Ghost Blows Out the Light" is a series of eight episodes of China by author Thien Ha her to write. Story originally posted on the Internet since 2006, causing fever on the network and the work head 10 novels most search network in 2006. After that story was published as a printed book.

Recently works Ghost Blows Out the Light has been transformed into a 3D movie Mojin: The Lost Legend and became a blockbuster in the Chinese market with revenues of nearly $ 100 million after just three days of release.

Mojin: The Lost Legend with Vietnamese name "Thieves Tomb legend back". The film Mojin: The Lost Legend has the appearance of many famous actors such as:
   - The hero Ho Bat Nhat (Chen Kun).
   - Shirley Yang (Shu Qi).
   - Paragraphs (Angelababy, Angelababy is one of the stars of Mojin).
   - Huang and Liu ....

"Thieves grave: Legends again," promised to bring many millions more.

Without going too much into the grave theft issues as central themes, just to experience the character's youth Nhat Tran Bat. Two other characters (Quanzhou fat and Shirley Yang) only appears at the end of the story primarily - the first grave and 2nd But think, this is the necessary experience and incredibly logical way of guidance gia.Nhung weird effect that they have experienced, the deadly danger that they faced from the end lead us to the other shock to surprise the other. And the ones that make them feel like to know more how the mysterious knowledge: Iguana, Lazy earth, fire beetle, black snake, wood god Gong Gong, United aromatic determine ... (did not know that true or not) among the principal end is also very reasonable thing nor evasive type open-ended question usually inexpensive hotel. Readers can read or not is because they rather decided by the author. If you see or read it again to see the next adventure, if not see, or they can stop there as already know the outcome of the grave this time.

Applications are story collections of the author. Current Version 7 applications on the 8th will be updated in the next version.

   + Ghost Blows Out the Light - Volume 1: The crystal neck top (ADD deliberately tuyet).
   + Ghost Blows Out the Light - Volume 2: the dragon Maze field (Me dong dragon spirit).
   + Ghost Blows Out the Light - Book 3: Chongqing cup Yunnan (Middle pile male).
   + Ghost Blows Out the Light - Volume 4: God also rotated (Coal supply the luan).
   + Ghost Blows Out the Light - Volume 5: Tomb of Emperor packaging element (Mo wild bi tu).
   + Ghost Blows Out the Light - Volume 6: Customs regulations pat Nam (Nam two specified areas).
   + Ghost Blows Out the Light - Volume 7: Execution relatively western kingdom (Psalm vuong tuong hand).
   + Ghost Blows Out the Light - Volume 8: The Son Vu Hiep (rapes the son).

Content rating: Mature 17+Crude Humor

Requires OS: 3.0 and up

...more ...less