Lời hay ý đẹp - Danh ngôn sống
VNW Inc
1.4 Varies with device
Ứng dụng tổng hợp các câu nói hay của các danh nhân với nhiều danh mục khác nhau
Nội dung được cập nhật mới liên tục.
Bạn có thể gửi các danh ngôn hay tới bạn bè thông qua tin nhắn hoặc qua facebook.
Bạn có thể add widget ra màn hình nền để cập nhật danh ngôn hay mỗi ngày

- Danh ngôn cuộc sống
- Danh ngôn tình yêu
- Danh ngôn tình bạn
- Danh ngôn tiếng anh
- Những câu nói hay về cuộc sống
- Những câu nói hay về tình yêu
- Những câu nói hay về tình bạn
- Qùa tặng cuộc sống
- Truyện ngụ ngôn
- Status hay
- Tin nhắn hay

Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn để mình hoàn thiện ứng dụng hơn
Cảm ơn bạn đã sử dụng ứng dụng

Application of synthetic speech or of the celebrity with different categories
New content is constantly updated.
You can send quotations or to a friend via or via facebook message.
You can add widgets to your desktop or to update daily quotations

- Life Quotations
- Love Quotations
- Quotations friendship
- List of English language
- The life sentence or the
- These sayings or love
- The statement or about friendship
- Gift of life
- Allegorical story
- Status or
- Messaging or

We hope to receive the support of his friends to complete more applications
Thank you for using applications

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less