Biblia Takatifu ya Kiswahili
Wiktoria Goroch
1.0.4 Varies with device
Biblia Takatifu ya Kiswahili - Swahili Bible

Biblia ya Kikristo ni mkusanyo wa maandiko matakatifu ya Ukristo. Maandiko hayo mbalimbali yanaitwa tangu zamani sana "vitabu" tu, inavyomaanishwa na neno "biblia" ambalo ni uwingi wa neno la Kigiriki "biblos" yaani "kitabu".

Hutofautishwa na Tanakh ambayo ndiyo maandiko matakatifu ya dini ya Uyahudi na ambayo pengine inatajwa kwa jina lilelile la "Biblia", hasa katika matoleo ya Biblia ya Kiebrania . Vitabu vyake vimo katika sehemu ya kwanza ya Biblia ya Kikristo kwa jina la "Agano la Kale".

Biblia ya Kikristo hugawiwa sehemu mbili ambayo ni Agano la Kale na Agano Jipya. Agano la Kale lina maandiko yaliyoandikwa kabla ya Yesu Kristo na vitabu vya Agano Jipya viliandikwa baada yake.

The Holy Bible in Swahili - Swahili Bible

The Christian Bible is a collection of sacred texts of Christianity. These texts range from the very old are called "books" just inavyomaanishwa word "bible" which is the plural of the Greek word "biblos" a "book".

Hutofautishwa and Tanakh, which is the sacred texts of Judaism and which probably refers to the same name of the "Bible", especially in the versions of the Hebrew Bible. His books listed in the first part of the Christian Bible in the name of the "Old Testament".

Christian Bibles are distributed to two parts which are the Old Testament and the New Testament. The Old Testament contains texts written before Christ and the New Testament books were written after him.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less