Azərbaycan Konstitusiyası
99 NAMES
1.0 Varies with device
Azərbaycan xalqı özünün çoxəsrlik dövlətçilik ənənələrini davam etdirərək, «Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında» Konstitusiya Aktında əks olunan prinsipləri əsas götürərək, bütün cəmiyyətin və hər kəsin firavanlığının təmin edilməsini arzulayaraq, ədalətin, azadlığın və təhlükəsizliyin bərqərar edilməsini istəyərək, keçmiş, indiki və gələcək nəsillər qarşısında öz məsuliyyətini anlayaraq, suveren hüququndan istifadə edərək, təntənəli surətdə aşağıdakı niyyətlərini bəyan edir:
 Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyini, suverenliyini və ərazi bütövlüyünü qorumaq;
 Konstitusiya çərçivəsində demokratik quruluşa təminat vermək;
 vətəndaş cəmiyyətinin bərqərar edilməsinə nail olmaq;
 xalqın iradəsinin ifadəsi kimi qanunların aliliyini təmin edən hüquqi, dünyəvi dövlət qurmaq;
 ədalətli iqtisadi və sosial qaydalara uyğun olaraq hamının layiqli həyat səviyyəsini təmin etmək;
 ümumbəşəri dəyərlərə sadiq olaraq bütün dünya xalqları ilə dostluq, sülh və əmin-amanlıq şəraitində yaşamaq və bu məqsədlə qarşılıqlı fəaliyyət göstərmək.

Azerbaijani xalq the essence çoxəsrlik dövlətçilik ənənələr sue my etdirərək «Azerbaijani Respublika, the dövlət müstəqilli haqq» the Konstitusi Akt in the əks be the prinsiplər the əsas götürərək all cəmiyyət's Cartoons EACH kə get firavanlıg the təm the edilməs the arzulayaraq, Ədalət the Azadlig's Cartoons təhlükəsizli the bərqər the edilməs the istəyərək, ketch has landed, the Cartoons gələcək nəsillə the Qarsi in the essence anlayaraq məsuliyyət, quenching from hüquq istifadə edərək, təntənəl niyyətlər Following the bəy e is the surətdə:
 müstəqilliy of the Azerbaijani dövlət, suverenliy əraz the Cartoons of the qorumaq bütövlüy;
 çərçivəsində to Konstitusi təminat of democratic quruluş vermək;
 vətəndaş is bərqər of cəmiyyət olmaq edilməsinə nail;
 xalq ifadəs of the iradəs aliliy of whom the təm Qanuk edən hüquq of the dövlət qurmaq of dünyəv;
 ədalətl was the iqtisa Cartoons sosial is appropriate to qayda layiql of olaraq of raw həyat səviyyəs etmək of the təm;
 ümumbəşər xalq of the whole world ilə dostluq dəyərlərə sadiq olaraq Magistrates of əm-amanlıq şəraitində yaşamaq Cartoons Cartoons fəaliyyət I can mention it to qarşılıql məqsədlə.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 1.6 and up

...more ...less