Lời Hay Ý Đẹp
VietAPK
1.6 Varies with device
Lời hay ý đẹp là tuyển tập được ¬chúng tôi lựa chọn từ những câu danh ngôn của các danh nhân. Từ danh nhân lịch sử như Victor Hugo, Balzac, Shakespeare… đến những người thành công có ảnh hưởng đến cuộc sống đương đại của nhân loại như Steve Jobs, Bill Gates.
Tuyển tập gồm các chủ đề:
- Tình yêu
- Tình bạn
- Danh ngôn về mẹ
- Lời nói và cuộc sống
- Danh ngôn về thành công
- Danh ngôn về người thầy
- Danh ngôn về phụ nữ
- Danh ngôn về đàn ông
- Danh ngôn về lòng kiên nhẫn
- Đối nhân xử thế

Sayings ¬ is our collection is selected from the quotations of famous people. From historical luminaries such as Victor Hugo, Balzac, Shakespeare ... and the success that affect contemporary life of humanity as Steve Jobs, Bill Gates.
Collection includes the following topics:
- Love
- Friendship
- Quotations about mothers
- Words and life
- Quotations for success
- Quotations about teachers
- Quotations for Women
- Quotations about men
- Quotations for patience
- For the treatment of

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less