ילקוט יוסף - קיצור
Jewish apps
1.0 Varies with device
ילקוט יוסף - קיצור שולחן ערוך לרב יצחק יוסף שליט"א לפי פסקי הרב עובדיה יוסף זצ"ל
אפליקציית ילקוט יוסף מוגשת לכם באהבה בצורה ברורה ונעימה לעין

יש דבר שאינו מפסיק לזוז אף פעם – הזמן! כדאי לנצל אותו! לְמה?! כדי לקיים את שליחותינו בעולם , להתחבר אל האלוקים ללמוד תורה! "... כי הם חיינו ואורך ימינו...!!!"

ההתפתחות הטכנולוגית מאפשרת לנו לנצל רגעים "מתים" כמו נסיעות, המתנה בתור וכו', בלימודי קודש בלי הצורך להיסחב עם ספרים ולדפדף בדפים. כן, גם לימוד תורה מתוך אפליקציית ילקוט יוסף הינה חשובה עד למאד.

מומלץ להוריד ולשתף ולזכות עוד ועוד אנשים כמו שאומר הצדיק בעל הרוקח: "אין הזכות כמזכה הרבים"
אפילו אדם פשוט ביותר :כיוון שהוא מזכה הרבים: מעלתו עצומה בשמיים.אין מצווה אדירה יותר מזו.

Yalkut Yosef - shortening table set Rabbi Yitzhak Yosef Shlita by Rabbi Ovadia Yosef outs l
Joseph served satchel app you love in a clear and easy on the eye

There is nothing that is not never stops moving - time! Take advantage of it! What might be ?! To sustain our mission in the world, connect to God to learn Torah! "... Because they lived and length of our days ... !!!"

Technological development allows us to take advantage of moments "dead" as travel, waiting in line, etc., religious studies without having to drag on with books and flip through the pages. Yes, Torah study from Yalkut Yosef is app are extremely important.

It is recommended to download and share and gain more and more people as righteous means a pharmacist: "There is no right of eligibility domain"
Even a very simple: because it entitles the many: a huge Excellency tremendous mitzvah Bshmiim.ain than that.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less