ילדים כהלכה
Jewish apps
1.0 Varies with device
ילדים בהלכה הינו ספר חשוב המביא הלכות מעשיות העוסקות בילדים וחינוכם ובהלכותיהם מהלכות צעצועים ועד הלכות כיבוד הורים.
ספר זה כתוב בשפה קולחת ונעימה והוא נותן פתרונות מעשיים והלכתיים לכל הקשור בילדים מתחום החינוך ואתגרים שהם מציבים בפנינו ביום יום ועד להיבטים הלכתיים בנושאים שונים.

קטע קצר מתוך הקדמת המחבר:

ברוך ה' אוצר הספרים עמוס לעייפה מספרי הלכה והדרכה לחינוך ילדים, אך רוב ההלכות העכשוויות הנצרכות יום יום מפוזרות על פני ספרים רבים, ספרי שו"ת ראשונים ואחרונים עד פוסקי דורנו ובשנים האחרונות נשאלתי שאלות רבות בענייני הלכות ילדים בכל מכל כל וקובץ על יד ירבה ועם הימים מצאתי במטמוני אוסף של תשובות שעלו תחת ידי בצאתי חפשי בין הראשונים והאחרונים.

לכן איותה נפשי וגם קיוותה והורוני ידידיי ותלמידיי ורבותיי לכתוב את שהעלתה מצודתי ולאסוף כל ההלכות המעשיות העוסקות בילדים וחינוכם ובהלכותיהם מהלכות צעצועים ועד הלכות כיבוד הורים.

ואני הקטן מכריז ואומר לכל מאן דבעי, שאין אני מחדש חידושים ואין אני פוסק הלכות חדשות אלא כל אשר כתבו ופסקו ראשונים ואחרונים הבאתי לידיעת הכלל על מנת לזכות הרבים. כדי שלא יצטרכו לחפש תשובה למצבי לחץ שנקראים ביום יום.

ספר זה הינו חובה בכל בית יהודי, מומלץ בחום להוריד את האפליקציה ולשתף עוד ועוד אנשים ולזכות אותם.
מעלת זיכוי הרבים גדולה מאוד. כתוב במסכת אבות (ה', יח) "כל המזכה את הרבים, אין חטא בא על ידו.

Children Halacha is an important book that brings practical laws that deal with children and education and Vallachotihm walking toys to the laws of honoring parents.
 This book is written in a fluent and pleasant and gives practical solutions and halachic all dealing with children in education and challenges that we face on a daily basis to the halachic aspects of different issues.

A short section of the introduction by the author:

Thank God treasure books loaded with numbers went and training education of children, but most of the laws current consumed daily scattered across many books, books of responsa first and last until the arbiters of our generation, and in recent years I have been asked many questions on matters of Laws children all from any file by Yerba and the day I found the cache collection of answers raised under free by getting out of the first and last.

So spelling of mind and hoped and I was ordered my friends and my students and Gentlemen post made by Citadel and collect all the practical laws that deal with children and education and Vallachotihm walking toys to the laws of honoring parents.

And little me proclaims to all whom it may concern, I do not re-innovation and there I stop new laws but to all who wrote and stopped first and last brought to the attention of the public to gain many. To not have to look for an answer to stress called daily.

This book is a must in every Jewish home, is highly recommended to download the app and share more and more people and win them.
The virtue of the many great credit. Write Avot (E, R) "All entitling the many, there is no sin came by it.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less