สอนการใช้งานcoreldraw
zencorner
1.0 5.1mb
..,พิมพ์คำว่า SHAPE ใช้ตัวหนังสือ Arial Black ขนาด 100 pt ระบายสีขาว เส้นขอบดำ

. วาดภาพต่างๆ เช่น ดาว หรือวงรีวงกลม ซ้อนไว้ด้านบน
. คลิกเลือกภาพดาวทีละภาพแล้วคลิกปุ่ม Intersect With เลื่อนเมาส์ไปคลิกที่เส้นขอบคำว่า SHAPE แล้วคลิกระบายสีส่วนของภาพที่ได้ตามต้องการ
. เสร็จแแล้ว จะได้ภาพคล้ายตัวอย่าง ก็ลบภาพดาว หรือภาพอื่นๆ ออกไป เหลือไว้เพียงคำว่า SHAPE และภาพที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยคำสั่ง Intersect
. ระบายสีภาพที่ได้ตามต้องการ จากนั้นก็บันทึกงานเก็บไว้
. พิมพ์ตัว B และตัว M แยกกัน ใช้ตัวหนังสือ Arial Black ขนาด 200 pt
. ที่ตัว M ให้วาดสี่เหลี่ยมขนาด 64.000/2.00 mm. หนึ่งรูป แล้วคลิกเครื่องมือสำหรับเลือก,...

.ทำความรู้จักโปรแกรม CorelDRAW
.การเริ่มต้นสร้างไฟล์ใหม่ใน CorelDRAW
.ใช้เครื่องมือมีด Knife Tool ใน CorelDRAW12,...

.., พิมพ์ คำ ว่า SHAPE ใช้ ตัวหนังสือ ขนาด 100 pt Arial Black ระบายสี ขาว เส้น ขอบ ดำ

. วาด ภาพ ต่างๆ เช่น ดาว หรือ วงรี วงกลม ซ้อน ไว้ ด้าน บน
. คลิกเลือกภาพดาวทีละภาพแล้วคลิกปุ่ม Intersect With เลื่อน เมาส์ ไป คลิก ที่ เส้น ขอบ คำ ว่า SHAPE แล้วคลิกระบายสีส่วนของภาพที่ได้ตามต้องการ
. เสร็จ แแ ล้ ว จะ ได้ ภาพ คล้าย ตัวอย่าง ก็ ลบ ภาพ ดาว หรือ ภาพ อื่น ๆ ออก ไป เหลือ ไว้ เพียง คำ ว่า SHAPE และ ภาพ ที่ ถูก สร้าง ขึ้น มา ด้วย คำ สั่ง Intersect
. ระบายสี ภาพ ที่ ได้ ตาม ต้องการ จาก นั้น ก็ บันทึก งาน เก็บ ไว้
. พิมพ์ ตัว และ ตัว B M แยก กัน ใช้ ตัวหนังสือ ขนาด 200 pt Arial Black
. M ที่ ตัว ให้ วาด สี่เหลี่ยม ขนาด 64,000 / 2.00 mm. หนึ่ง รูป แล้ว คลิก เครื่องมือ สำหรับ เลือก ...

. ทำความ รู้จัก โปรแกรม CorelDRAW
. การ เริ่ม ต้น สร้าง ไฟล์ ใหม่ ใน CorelDRAW
. ใช้ เครื่องมือ มี ด Knife Tool ใน CorelDRAW 12, ...

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less