Nhân Hòa 36 kế
zencorner
1.0 Varies with device
.... Cương vốn rất tốt nhưng quá cương trực thành gai góc, sắc sảo khiến người ta sợ hãi thì người đời khó chấp nhận. Hòa vốn tốt nhưng nếu chỉ cầu hòa đến đánh mất nguyên tắc, thiếu chủ kiến riêng, nhân nhượng, tất cả chỉ để cầu hòa thì thường bị coi là hèn. Cổ xưa từng nói: Thiên thời không bằng địa lợi. Địa lợi không bằng Nhân hòa. Nhân Hòa - Kế Sách Của Người Thành Công (36 Kế Nhân Hòa) nhằm cung cấp cho bạn đọc một ít kỹ xảo xử thế nhân gian, mong rằng có thể giúp bạn thuận buồm xuôi gió

Về phương pháp này có mấy điều tâm đắc:
1. Người uống nước no rồi thường bỏ giếng ra đi, cho nên ta phải khống chế thích đáng khiến cho anh ta phải còn chút khát nước mà cần phải dựa vào ta. Một khi đã không còn có lòng dựa vào ta nữa thì có thể sẽ không cung kính ta nữa.
2. Ông chủ kích thích bề dưới nhưng chớ thỏa mãn hoàn toàn dục vọng của họ, mà nên ban phát nho giọt để cho họ phải dốc sức cúc cung tận tụy.
3. Đối với người chớ tỏ ra ân tình quá nặng khiến cho đối phương tự ti hay chán ghét ta, bởi vì một là anh người không thể nào đền đáp được, hai là cảm thấy bản thân mình kém cỏi, bất tài.

- Kế ban ơn
- Kế kích tướng
- Kế nắm đằng chuôi,..

.... Cương von rat early Nhung quá CƯƠNG thing thành gay Goc, sắc Sao Khiển người ta hai Sö thì người đổi Kho nhận chap. Hoa Von early Nhung Neu Chỉ cầu hòa đến đánh mast nguyên TAC Thieu chủ Kiến Rieng nhân Nhuong, tat ca Chỉ cầu để hòa Thường thì bị silent hEN. Cổ Tung Xua nói: Thien thời không bằng DJIA law. DJIA Lợi bằng không Nhan hòa. Nhan Hoa - Kế Sách Cua Người Thanh Cong (36 Kế Nhan Hoa) Nham cung cấp cho bạn một ít Đốc Ky Xao Xu nhân gian thế, mong rằng bạn có thể giúp Thuan buom xuôi gió

Về phương Pháp này có May điều tâm đắc:
1. Người Uong nước No. rồi Thường bỏ Gieng đi ra, ta cho nên phải chế khong cho anh thích djang Khiển your phải Con chút khat nước mà cần phải Dua vào ta. Một khi có con đã không vào long Dua Nua thì ta có thể sẽ không cung Kinh your Nua.
2. Ông chủ Kich thích BE Duoi Nhung Cho Toan Thoa Man Hoan Dục Vọng của họ, mà ban nên phát nho GIOT để cho họ phải Doc juice cúc cung Tan Tuy.
3. Đổi với người tình cho Tō ân ra nang quá Khiển cho Đổi phương tự ti hay chán Ghet ta Boi vì một người không thể there anh nào Djen được đáp Hai Cam Thay bản thân Minh Kem IOC Bat tài.

- Kế ban ơn
- Kế Kich Tuong
- Kế Nam Dang Chuoi ..

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less