Tan Gai Bang Tam Ly
Zero's Light
1.2 Varies with device
Trong mỗi thế hệ luôn có hai nhóm người…

Đầu tiên là số đông. Đối với họ, thế giới này thật hỗn loạn và đầy nuối tiếc. Họ sống gần hết cuộc đời luôn biết rằng có điều gì đó không ổn nhưng không thể tìm ra lý do. Sống với tư tưởng mình là người tầm thường, họ không bao giờ thấy thỏa mãn và thảnh thơi với cuộc sống của mình. Sự sợ hãi lớn nhất của họ là phải sống trong tuyệt vọng và chết trong thất bại. Mỗi đêm đi ngủ, ngập tràn lo nghĩ về ngày mai đầy mệt mỏi và chán chường.

Còn một nhóm khác. Họ là thành phần ưu tú, là những Alpha. Họ hiểu rõ cách vạn vật tương tác. Họ tự do làm tất cả những thứ mà người khác không dám làm. Họ không sợ hãi. Họ có tất cả những thứ bạn muốn. Họ có những người bạn mà bạn muốn có. Họ có công việc bạn mơ ước. Họ có những chiếc xe mà bạn luôn mơ được sở hữu. Họ được vây quanh bởi những cô nàng quyến rũ bạn luôn thèm muốn. Họ có một cuộc sống mà bạn luôn khát khao. Tất cả những gì bạn mơ ước, họ biết cách để đạt được nó - nhanh hơn, dễ dàng hơn và khéo léo hơn bạn rất nhiều. Mỗi đêm, họ đi ngủ trong hạnh phúc và sự hài lòng về bản thân. Mỗi buổi sáng thức giấc là một ngày mới đầy thú vị chờ đón họ.

Bạn thuộc về nhóm nào?

Bạn sẽ làm gì nếu không sợ hãi?

Nếu được lựa chọn bạn sẽ làm gì?

Nhìn lại một chặng đường dài đã qua, tôi thực sự hạnh phúc vì đã bỏ qua mọi sự sợ hãi để một lần dám sống hết mình với một mục tiêu cao cả: trở thành Người Đàn Ông Alpha! Cuốn sách này được viết như một sự tri ân với những kinh nghiệm và kiến thức học hỏi được trong suốt cuộc hành trình, với mục tiêu lớn nhất là giúp đỡ đàn ông Việt Nam trở nên tự tin và hoàn thiện hơn.

Nếu bạn đang nghĩ rằng: “Hai bạn có thể làm được, nhưng tôi không thể. Tôi hiểu bản thân mình, tôi là kẻ mọt sách, tôi sống nội tâm, tôi không giỏi giao tiếp, tôi ngại bắt chuyện với người khác”. Tôi cũng đã từng là một người như thế đấy! Nhưng sự khác biệt giữa người thành công và kẻ thất bại chỉ là vài phút ngẫm nghĩ và sự can đảm để dám làm một chuyện tưởng như là không thể.

Tôi từng thiếu tinh tế trong giao tiếp xã hội, tôi từng nhút nhát nhưng bây giờ tôi đã “lột xác”. Không những vậy, tôi đã giúp đỡ thành công rất nhiều người bạn của mình thay đổi, tất cả đều tiến bộ theo hướng tốt đẹp hơn, giống như tôi vậy. Có lẽ những niềm vui nho nhỏ này thực sự củng cố thêm niềm tin rằng, tôi có thể đóng góp tích cực vào cuộc sống của bạn.

Ý tưởng giúp đỡ con trai đến với tôi sau những lần đi chơi Xmas và Valentine ở Việt Nam. Ngoài những cặp đôi đi với nhau rất hạnh phúc trong những ngày này, luôn có rất nhiều chàng trai mà tôi nhìn qua chắc chắn là cũng không dư dả gì, họ có lẽ phải tích góp cả tháng trời, hoặc vay mượn bạn bè để đưa cô gái mình thích đi chơi. Họ rất cố gắng để làm cho buổi hẹn hò trở nên vui vẻ hơn, nhưng thực tế là việc thiếu kỹ năng giao tiếp, kiến thức và kinh nghiệm khiến mọi nỗ lực của họ thành công cốc. Tồi tệ hơn nữa là họ thất bại mà thậm chí không hiểu lý do là gì.

Cuốn sách này dành cho tất cả các bạn trai ngoài kia. Nếu bạn còn độc thân và chinh phục một cô gái bạn đang để ý, cuốn sách này sẽ giúp bạn làm được việc đó. Nếu bạn đang hẹn hò và muốn mối quan hệ tiến thêm một bước nữa, cuốn sách này dành cho bạn. Nếu bạn đang yêu và muốn hiểu người bạn tình của mình hơn, cuốn sách này dành cho bạn. Nếu bạn mới chia tay và muốn lấy lại sự tự tin và thăng bằng trong cuộc sống, cuốn sách này sẽ giúp bạn.

In every generation there are two groups of people ...

The first is the majority. For them, the world is chaotic and full of regret. They lived most of his life always knew that something was wrong but could not figure out why. Living with his thoughts are ordinary people, they are never satisfied and relaxed with his life. The biggest fear of them is to live and die in despair in defeat. Every night, go to sleep, filled with worry about tomorrow full of tired and bored.

There is one other group. They are the elite, as the Alpha. They understand how things interact. They are free to do all the things that others dare not do. They are not afraid. They have everything you want. They have friends that you want. They have the job of your dreams. They have the cars that you always dreamed of owning. They are surrounded by the glamor girl you always coveted. They have a life that you always desire. Everything you dream of, they know how to achieve it - faster, easier and more skillful you very much. Each night, they go to sleep in happiness and self-satisfaction. Every morning wake up is a new day full of fun await them.

Do you belong to any groups?

What would you do if not fear?

If selected you will do?

Looking back a long way over, I'm really happy to have missed all the fear once dared to live their best with a lofty goal: to become the Alpha Man! This book was written as a tribute to the experience and knowledge learned throughout the journey, with the biggest goal is to help men become confident Vietnam and more complete.

If you are thinking: "You guys can do it, but I can not. I know myself, who I was bookish, introverted me, I do not communicate well, I'm afraid to talk to other people. " I also used to be a person like that! But the difference between a success and a failure is only a few minutes and ponder the courage to dare to do something seemingly impossible.

I used the lack of sophistication in social interaction, I used to shy but now I have "makeover". Not only that, I have successfully helped a lot of my friends change, all progress towards better, just like me. Perhaps this little joy really reinforces the belief that I can contribute positively to your life.

Ideas to help with my son after the Xmas and Valentine's time to go play in Vietnam. In addition to the couple very happy together in these days, there's always a lot of guys that I looked over and it's certainly not what abundance, they will have to accumulate for months, or loans to friends I like to bring girls play. They are trying to make a date becomes more fun, but the fact is the lack of communication skills, knowledge and experience makes all their efforts into the cup. Worse is that they fail to understand that not even the reason.

This book is for all you boys out there. If you're single and conquer a girl you're aware, this book will help you do that. If you are dating and want the relationship one step further, this book is for you. If you are in love and want to understand your partner better, this book is for you. If you have just broken up and want to regain the confidence and balance in your life, this book will help you.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less