fillUp Przyjazne formularze
e-file sp. z o.o. sp.k.
4.6.21 Varies with device
Prosto wypełnisz ponad 3.000 druków, formularzy, e-deklaracji, umów i pism.

W fillUp wypełnisz ponad 3.000 formularzy: wystawisz fakturę/rachunek, wypełnisz pisma, druki, deklaracje urzędowe lub stworzysz umowę sprzedaży/najmu. Każdą daną wpisujesz tylko raz. Wypełniony dokument możesz łatwo wydrukować, przesłać na adres e-mail lub wysłać jako e-Deklarację np.: VAT-7, PCC-3 czy PIT. Pełna wersja 30 dni za darmo – potem 300 darmowych druków. Synchronizacja z dyskiem Google Drive.

Dzięki funkcjonalności Aktówki fillUp w każdej chwili masz wgląd w dane zapisane w aplikacji i możesz sprawdzić, np. PESEL dziecka, numer dowodu osobistego żony/męża, adres korespondencyjny lub e-mail kontrahenta, jak również adresy wszystkich urzędów czy oddziałów ZUS.

Simply fill more than 3,000 prints, forms, e-declarations, agreements and letters.

In fillUp you fill more than 3,000 forms: list an invoice / bill, fill in letters, printed matter, official declarations or create an agreement for the sale / lease. Any given enter only once. Completed document can easily print, e-mail or send as an e-declaration eg .: VAT-7, PCC-3 or PIT. Full Version 30 days free - then 300 free prints. Sync with Google Drive disk.

Thanks to the functionality briefcase fillUp anytime you have an insight into the data stored in the application, and you can see eg. The child's social security number, personal ID wife / husband, mailing address or e-mail counterparty, as well as the addresses of all offices and branches of social insurance.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less