Personeelsgesprek Rijk
A+O fonds Rijk
2.2 Varies with device
Hoe bereid je je goed voor op je personeelsgesprek? En wanneer doe je dit? De vernieuwde app Personeelsgesprek Rijk helpt je met de voorbereiding. Zo kun je er overal en op ieder moment mee aan de slag gaan. Leer jezelf bijvoorbeeld beter kennen met de zelftests, vink de voortgang van je voorbereiding af met de checklists en bekijk in de poll hoe je collega’s zich voorbereiden op het personeelsgesprek.

Aan de slag met de app

De app bestaat uit zes kamers, met Tips & advies en Checklists die je kunt afvinken, zodat je weet wat je al gedaan hebt of nog moet doen ter voorbereiding op je gesprek. In de kamer Rechten & plichten zie je in een oogopslag welke rechten je hebt met betrekking tot je functioneringsgesprek. In de kamer Jouw mening, kun je je eigen ervaringen afzetten tegen ervaringen van Rijkscollega’s. De Zelftesten helpen je om jezelf beter te leren kennen en geven inzicht in je sterke punten en valkuilen. In de kamer Do’s & don’ts twee animaties als voorbeelden van een goed en een minder goed personeelsgesprek.

Klik op de ‘i’ voor algemene informatie.

In de zes kamers tref je het volgende aan:
Kamer 1: Tips & advies
Kamer 2: Checklists
Kamer 3: Rechten & plichten
Kamer 4: Jouw mening
Kamer 5: Zelftesten
Kamer 6: Do’s &don’ts

- Goed voorbereid naar je personeelsgesprek
- Zicht op loopbaan binnen het Rijk!
- Werken aan je toekomst binnen het Rijk
- Vol tips en advies voor het maken van concrete afspraken
- Handige checklists om je personeelsgesprek voor te bereiden
- Voorbeelden van een ‘goed’ en een ‘minder goed’ gesprek

How do you prepare well for your staff meeting? And when you do this? The revamped app Staff Interview Empire helps you prepare. So you can go anywhere and get to work at any time. Teach yourself to know better example of the self-tests, check the progress of your preparation with the checklists and review the poll how your colleagues to prepare for the interview staff.

Getting started with the app

The app consists of six rooms, with tips and advice and checklists that you can check off, so you know what you have done or need to do to prepare for your interview. In the room Rights & duties can see at a glance what rights you have regarding your performance review. Your opinion in the room, you can turn off your own experiences to experiences of government colleagues. Self Tests help you to know yourself better and give insight into your strengths and pitfalls. In the room Do's & Don'ts two animations as examples of good and less good staff call.

Click on the "i" for general information.

In the six rooms you will find the following:
Room 1: Tips & Advice
Room 2: Checklists
Room 3: Rights and responsibilities
Room 4: Your opinion
Room 5: Self-Test
Room 6: Do's & Don'ts

- Be prepared for your staff talk
- View career in the Empire!
- Working on your future within the Empire
- Full of tips and advice for making concrete agreements
- Useful checklists to prepare your staff talk
- Examples of 'good' and 'less good' conversation

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less