mTax eshte sherbimi me i fundit qe i ofrohet te gjithe tatimpaguesve ne Republiken e Shqiperise nga Administrata Tatimore. Me ane te ketij aplikacioni , Ju mund te kontrolloni deklarimet dhe pagesat tuaja te kryera ne sistemin tatimor, nepermjet sherbimeve te deklarimit elektronik. Per te perdorur kete aplikacion Ju duhet te keni llogari "username dhe password" ne sherbimin e deklarimit elektronik. Te dhenat personale, administrohen vetem nga faqa e deklarimit elektonik dhe nuk mund te shtohen apo ndryshohen nepermjet ketij aplikacioni. Nepermjet mTax ju njiheni dhe me cdo lajm qe ka lidhje me Administraten Tatimore si dhe me kalendarin e datave te deklarimit dhe pagesave tatimore. mTax ju ndihmon per te qene nje tatimpagues me qytetari fiskale.

mTax eshte Reforma me e re e Administrates Tatimore , ne zbatim te Programit te Qeverise Shqiptare, per te rritur numrin dhe cilesine e sherbimeve elektronike ne ndihme te bizneseve, per te ulur kostot e tyre administrative, per ti ndihmuar ne permbushjen e detyrimeve te tyre ligjore per te deklaruar e paguar tatimet ne kohe, per te rritur transparencen dhe per te luftuar shfaqje korruptive.

Faleminderit

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less