BEMAR
FehmiATICAN
1.0 Varies with device
Yola Çıkış; İdealist insanlar olarak; 1990 yılında çıktığımız yolda sürekli gelişmeyi bilgisayar yazılım ve donanımında teknolojik yenilikleri, çözüm odaklı çalışmayla müşteri memnuniyetini, sektörde öncü olmayı ilke edindik.

Eğitim; Türkiye'de ilk defa bilgisayar uygulamalı muhasebe ve işletmenlik kursları düzenleyerek bilgisayar okur-yazarlığı konusunda sayısız insanımızın iş sahibi olması sağlanmıştır.

Kurumsal Kaynak Planlama (ERP); Eğitim alanında ulaştığımız başarıya yeni bir yol ekleyip Nebim Yazılım çözüm ortaklığıyla perakendeci, toptancı ve üretici firmaların ihtiyacı olan tüm iş süreçlerinde; kapsamlı, entegre, değişime ve büyümeye açık, hızlı uyarlanabilir ERP projeleri hizmetlerimiz devam etmektedir.

Yazılım Geliştirme; Teknolojik ihtiyaçlara yönelik Ar-Ge ve inovasyon projelerimizle özel ve kamu sektörüne çeşitli yazılımlar geliştirerek anahtar teslimi projeler yapıyoruz. Bu projeler arasında 2009 yılında İzmir Valiliği için başlattığımız Afet ve Acil Durum Yönetim Bilgi Sistemi yazılımız birçok ilde kullanılmaya başlanmıştır. Üçüncü sürümümüzde bütün illeri kapsayacak şekilde TR-Aybis olarak Afet ve Acil Durum öncesi, anı ve sonrasında yapılan tüm faaliyetleri kapsayan yeniliklerimizle devam etmektedir.

IT Otomasyon ve Elektronik Devre Tasarımı; Ar-Ge grubumuzun akıllı ev otomasyonu ve gömülü yazılımlar geliştirilerek buradan elde ettiğimiz bilgi birikimi ile özel ve kamu sektörüne dönük web tabanlı, IT otomasyon ve kontrol devreleri tasarımı ve gömülü yazılımlar ile yönetim bilgi sistemleri, iş süreçleri ve karar destek sistemleri geliştiriyoruz.

Road Exit; Idealistic as people; In our journey of continuous improvement In 1990, computer software and hardware technology innovation, solution-oriented work with customer satisfaction, we aim to be a leader in the industry.
 
Education; To have many of our people work on computer literacy for the first time by organizing computer courses in applied accounting and işletmenlik Turkey is provided.
 
Enterprise Resource Planning (ERP); add a new path to success we have achieved in the field of education by the Nabi Software solution partner retailers in all business processes are in need of wholesalers and manufacturers; comprehensive, integrated, open to change and growth, quickly adaptable ERP project continues our services.
 
Software development; our R & D and innovation projects for the technological needs of the private and public sectors are doing turnkey projects in developing various software. Among these projects in 2009, we started to İzmir Governorship Disaster and Emergency Management Information System software has been used in many of our provinces. TR-NEMIS way as to cover all the provinces before our third version of the Disaster and Emergency continue our innovation in covering all the activities carried out during and after.
 
IT Automation and Electronic Circuit Design; R & D group of our smart home automation and embedded software development with the knowledge we have gained here special and facing web-based public sector IT automation and control circuit design and embedded software, management information systems, we are developing business processes and decision support systems.

Content rating: Everyone

Requires OS: 1.6 and up

...more ...less