Jaki zysk z faktury w kieszeni
Mikrotech Marek Mitoński
2.0.1 Varies with device
Prosta aplikacja pozwalająca szybko obliczyć ile z wystawionej faktury zostanie w Twojej kieszeni...

Program oblicza na podstawie wzorów:

KF - WF - SS - SZP – [POD*(KF - EF - SS) - SZO - KW] = WK
oraz
(WF+SS+SZP-POD*WF-POD*SS-SZO-KW+WK)/(1-POD) = KF

Gdzie:
WK - kwota, która zostanie „w kieszeni”
KF - kwota netto na fakturze
WF - koszty uzyskania przychodu (wydatki firmowe)
SS - składki społeczne
SZP - pełna składka zdrowotna (261,73 zł)
SZO - składka zdrowotna do odliczenia (225,38 zł)
KW - miesięczna kwota zmniejszająca podatek (46,33 zł)
POD - Stawka podatkowa (18%,19% i 32%)

UWAGA!
Podane wyniki są tylko orientacyjne i nie można ich używać do przygotowywania deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów urzędowych.

A simple application that allows you to quickly calculate how much of the invoice will be in your pocket ...

The program calculates the formulas:

KF - WF - SS - HAP - [POD * (KF - EF - SS) - SZO - KW] = WK
and
(WF + SS + SZP-POD * WF-POD * SS-SZO-KW + kb) / (1-POD) = KF

Where:
WK - amount to be "in the pocket"
KF - the net amount of the invoice
WF - business expenses (business expenses)
SS - social security contributions
HAP - full health care contribution (261.73 zł)
SZO - the health care contribution to deduct (225.38 zł)
KW - monthly amount reducing the tax (46,33 zł)
POD - The tax rate (18%, 19% and 32%)

WARNING!
All results are only indicative and can not be used to prepare tax returns and other official documents.

Content rating: Everyone

Requires OS: 1.6 and up

...more ...less