ฟาร์มเกษตร
FKmicro.com
1.3 Varies with device
ฟาร์มเกษตร เป็นแอพพริเคชั่น ที่พัฒนาขึ้นมาต่อเนื่องจากเว็บไซต์ FarmKaset.ORG ซึ่งเป็นเว็บไซต์ ที่มีฐานข้อมูล องค์ความรู้ทางด้านเกษตรกรรมของเอกชน ที่ได้ดับความนิยมสูงสุด แอพ ฟาร์มเกษตร จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานเข้าถึงองค์ความรู้ บทความ ฐานข้อมูล ความรู้ทางด้านการเกษตร ที่มีการอับเดทข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา ประกอบด้วย ระบบบทความองค์ความรู้ ระบบเว็บบอร์ด ที่ให้ท่านสามารถโต้ตอบ โพส ถาม ตอบ ผ่านทาง แอพได้อย่างสะดวก มีห้องสมุดเกษตร เพื่อค้นหาข้อมูล รวม Video ที่เป็นการบรรยายความรู้ด้านเกษตร

Farms as an Application in. Website developed continuously. FarmKaset.ORG This is a The database Knowledge of private agriculture. The most popular apps off farm will facilitate users to access the knowledge article database knowledge in agriculture. Are constantly updating information includes knowledge articles. Toolbox That allows you to interact via the Forum FAQ and easily. Agricultural Library Video of a lecture to find information, including knowledge of agriculture.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 1.5 and up

...more ...less