Ubezpieczenia - ORGANIZER
TCU
1.0 Varies with device
Ubezpieczenia – ORGANIZER to bezpłatna aplikacja na Androida, która umożliwia w prosty i szybki sposób zanotować najważniejsze informacje o posiadanych ubezpieczeniach OC, AC, DOM/MIESZKANIE, FIRMA (data ekspiracji, składka roczna, Towarzystwo Ubezpieczeniowe)

Aplikacja została przygotowana przez Multiagencję Ubezpieczeniową Twoje Centrum Ubezpieczeń z myślą o swoich wszystkich dotychczasowych oraz nowych Klientach wykorzystujących w pełni aktualne możliwości urządzeń mobilnych (smartfony).

Aplikacja (poza odnotowaniem najważniejszych informacji o ubezpieczeniach) umożliwia również w prosty i szybki sposób zakomunikować wstępne zainteresowanie ofertą ubezpieczeniową.

Każdy użytkownik aplikacji "Ubezpieczenia - ORGANIZER" ma możliwość skorzystania z dwóch opcji kontaktu z multiagencją Twoje Centrum Ubezpieczeń:
I. Opcja SMS (wysyłany jest krótki automatyczny SMS o treści „proszę o kontakt telefoniczny”, na podstawie którego z Klientem podejmowany jest kontakt telefoniczny)
II. Opcja email (wysyłana jest krótka wiadomość email o treści „proszę o kontakt”, na podstawie której z Klientem podejmowana jest korespondencja mailowa)

Insurance - ORGANIZER is a free application for Android, which allows an easy and quick way to jot down important information held TPL insurance, AC, HOUSE / APARTMENT, COMPANY (expiration date, the annual premium, the insurance company)

The application was prepared by the multiagency Insurance Your Insurance Centre in view of all their existing and new customers using a full current capabilities of mobile devices (smartphones).

The application (apart from mentioning the most important information about insurance) also allows a quick and easy way to announce initial interest in insurance.
 
Each user applications, "Insurance - ORGANIZER" has the ability to take advantage of the two options multiagency contact your Insurance Centre:
I. Option (SMS is sent short automatic SMS with the text "Please give us a call", according to which the client is undertaken call)
II. Optional email (sent a short e-mail message with "please contact us" on the basis of which the client is taken email correspondence)

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 1.5 and up

...more ...less