randstad BE
Randstad Belgium
4.2 Varies with device
Randstad is een van de grootste HR-dienstverleners in België, gespecialiseerd in uitzendarbeid en HR-diensten.

Deze app is hét communicatiemiddel voor Randstad-uitzendkrachten en hun consultant.

Hoe werkt het?

- Je consultant nodigt je uit om de app te gebruiken om met jou te communiceren.
- Je inloggegevens zijn identiek aan My Randstad.
- Om volledige bereikbaarheid te garanderen, heb je mobiel internet nodig.
- Zet je notificaties aan zodat je geen berichten mist (je krijgt geen sms’en meer).

Wat kan het?

- Je vult je beschikbaarheden in en de consultant ziet wanneer je kunt werken of niet.
- Jij ziet ook wanneer je op de planning staat om te werken.
- Je consultant kan je inplannen voor een opdracht. Je accepteert of wijst het af via de app.
- Je opdracht is afgelopen en je consultant stuurt je een nieuwe vacature door. Geïnteresseerd? Klik ‘ja’, ‘nee’ of bel meteen voor meer informatie.
- Je kan vragen van consultants onmiddellijk en gratis via de app beantwoorden.
- Je kan je arbeidsovereenkomst raadplegen.
- Ben je op zoek naar een Randstad-kantoor. Alle info op de app!

Randstad is one of the largest HR service providers in Belgium, specializes in temporary staffing and HR services.

This app is the communication for Randstad temporary workers and their consultant.

How does it work?

- Your consultant invites you to use the app to communicate with you.
- Your login details are identical to My Randstad.
- In order to ensure full accessibility, you need mobile Internet.
- Put your notifications so that you do not miss messages (you get no more texting).

What is it?

- Fill your availabilities in the consultant and see if you can work or not.
- You will also see if you are planning able to work.
- Your consultant can schedule you for a job. You accept or rejects it via the app.
- Your mission is over and your consultant will send you a new vacancy. Interested? Click 'yes', 'no' right away or call for more information.
- You can ask consultants immediately and free to answer via the app.
- You can check your employment contract.
- Are you looking for a Randstad office. All the info on the app!

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less