bpost
bpost
2.2.1 Varies with device
Deze officiële toepassing van bpost werd ontwikkeld om het u makkelijk te maken waar u ook bent. Ze is volstrekt gratis en maakt het mogelijk om:

- het dichtstbijzijnde postkantoor of PostPunt op een kaart terug te vinden
- te achterhalen welke diensten elk verkooppunt precies te bieden heeft en wanneer het geopend is
- de dichtstbijzijnde rode brievenbus en de lichtingsuren op te zoeken
- de tarieven voor briefwisseling, aangetekende zendingen en pakjes te berekenen
- pakjes of aangetekende zendingen die u hebt verstuurd of zal ontvangen via bpost ("Push berichten") op te volgen waarbij u de streepjescode met het fototoestel van uw smartphone kan scannen
- een Belgische postcode op basis van een gemeente op te zoeken of een gemeente op basis van de postcode
- onze "klantendienst" te raadplegen waar u het antwoord op de vaakst gestelde vragen kan vinden (FAQ) of rechtstreeks contact op te nemen met één van onze specialisten
- een tweede aanbieding van uw aangetekende zendingen / pakjes te vragen
- uw verhuisdienstcontract aan te passen
- de contactgegevens van uw favoriete uitgevers op te zoeken
- …

Al deze lokalisatiediensten zijn voorhanden op basis van waar u zich nu bevindt, een adres of een postcode in België.

The official application of bpost has been developed to make it easy to make wherever you are. She has been totally free and makes it possible to:

- On a map to find the nearest post office or Postpunt back
- To find out what services each outlet has to offer and exactly when it is opened
- Locate the nearest red mailbox and the lighting hours
- To calculate the rates for letters, registered mail and parcels
- Parcels or registered mail that you have sent or will receive by bpost ("push messages") to follow where you can scan the bar code with the camera of your smartphone
- Whether a Belgian zip code from a municipality to a municipality based on the zip code
- To see where you can find (FAQ) or contact one of our specialists directly answer the most frequently asked questions our "customer service"
- A second offer from your registered mail / parcels to ask
- Customize your relocation service contract
- To search for the contact details of your favorite publishers
- ...

All these location services are available based on where you are now, an address or a postal code in Belgium.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less