Cebeo App
Cebeo e-business
2.0.5 Varies with device
Cebeo is de belangrijkste groothandel of distributeur van elektrisch materiaal in België en is deel van de internationale groep Sonepar.

De Cebeo e-shop applicatie is een onmisbaar werkinstrument voor de professionele elektro-installateur, waarmee u continu over deze mogelijkheden beschikt:

- De belangrijkste functionaliteiten van de Cebeo e-shop
- Plaatsen van bestellingen, gebruiksvriendelijk raadplegen van bestel- en leveringsinformatie
- Scannen van barcodes en QR codes op artikels, leverbonnen, colli’s … voor snelle productinfo en bestelmogelijkheid
- Efficiënt opzoeken van artikels
- Consulteren van real time beschikbaarheid, nettoprijs en technische informatie, foto's… van 600.000 artikelreferenties
- Beschikbaarheid en beheer van artikellijsten die u zelf aanmaakt op Cebeo e-shop
- Uw actuele offertes: consultatie en bestellen
- Track & trace van uw bestelling
- Consulteren van catalogi en andere informatiebronnen van Cebeo en fabrikanten
- Adresgegevens van alle Cebeo filialen
- Cable Advisor: een gebruiksvriendelijke kabelberekingstool
- ...

Inloggen doet u met uw gebruikersnaam en paswoord van Cebeo e-shop. Nog geen log in? Vraag deze via: eshop.cebeo.be

U heeft toegang tot de meer dan 600.000 elektrotechnische productreferenties van de Cebeo e-shop, onderverdeeld in volgende categorieën:

- Installatiemateriaal
- Industrieel materiaal
- Technische verlichting
- Kabel en draad
- Netwerken
- Verwarming
- Huishoudtoestellen
- Electronica
- Domotica
- Architecturale verlichting
- HVAC en PV

Cebeo is the leading wholesaler or distributor of electrical equipment in Belgium and is part of the international group Sonepar.

The Cebeo e-shop application is an indispensable tool for the professional electrician, which you continuously has this capability:

- The main functionalities of the Cebeo e-shop
- Placing orders, user consulting ordering and delivery information
- Scan barcodes and QR codes on articles, delivery notes, parcels ... early product information and ordering options
- Efficient retrieval of articles
- Consultation of real time availability, net price and technical information, photos ... of 600,000 product references
- Availability and management of parts lists that you create yourself Cebeo e-shop
- Your current tenders: consultation and order
- Track and trace your order
- Consultation of catalogs and other sources of Cebeo and manufacturers
- Contact details for all Cebeo affiliates
- Cable Advisor: a user cable calculation tool
- ...

Login is done with your username and password of Cebeo e-shop. No login? Request this via: eshop.cebeo.be

You have access to the more than 600,000 electrical product references Cebeo e-shop, divided into following categories:

- Installation Material
- Industrial equipment
- Technical lighting
- Cable and wire
- Networking
- Heating
- Household appliances
- Electronics
- Home automation
- Architectural lighting
- HVAC and PV

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less