Companyweb
Companyweb.be
1.1.3 Varies with device
Weet altijd en overal met wie u zaken doet – 24u/24u actuele handelsinformatie
+ GRATIS Scan Businesscards (GEEN OCR – handmatige input)

Altijd en overal inzage in het risico, de overlevingskansen, de betalingscapaciteit, de winstgevendheid, stabiliteit en andere sleutelfactoren van uw klanten, prospecten of zakenrelaties.

Onmisbaar voor all B2B aktiviteiten : Sales representatives, Bedrijfsleiders, Procurement,...

Ontdek de unieke scancard module – gratis voor alle gebruikers :
• Maak een foto van uw businesscard
• Wij verwerken uw cards handmatig (geen OCR)
• De verwerkte kaartjes worden toegevoegd aan uw adresboek, u ontvangt bovendien een email met V-card van elk contact.

Kostprijs:
• Scancard: GRATIS

• Free version: Gratis scancard + gratis raadplegen basisgegevens van bedrijven
• Full Trial: Gratis scancard + gratis beperkt aantal raadplegingen van volledige informatie mits registratie via emailadres
• Abonnees:
o Full access mogelijk met abonnement “standard of premium”
o Access voor 1 gratis device voor Premium abonnementen

Always know and anywhere with whom you do business - 24u/24u current trading information
+ FREE Scan Business Cards (NONE OCR - manual input)

Always and perusal anywhere in the risk, the survival opportunities, the payment capacity, the profitability, stability and other key factors of your customers, prospects or business relations.

Indispensable for all B2B activities: Sales representatives, Business leaders, Procurement, ...

Discover the unique scan card module - free for all users:
• Create a photo of your business card
• We process your cards Manual (no OCR)
• The processed tickets be added to your address book, you moreover receive an email with V-card of each contact.

Cost price:
• Scan Card: FREE

• Free version: Free scan card + free consult basic data from companies
• Full Trial: Free scan card + free limited number consultations of complete information provided registration via emailaddress
• Subscribers:
    o Full Access may if subscribed "standard or premium"
    o ACCESS for 1 free device for Premium abonnementen

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less