KWS Bulgaria
KWS Bulgaria EOOD
1.0.1 Varies with device
KWS е водеща в света фирма, посветена на устойчивото земеделие, базирано на иновационни технологии в производството на семена. Освен на широкото портфолио хибриди и засилено пазарно присъствие, силната и стабилна позиция на компанията се дължи и на близостта й до земеделските производители. Дългосрочното и балансирано партньорство с тях стоят в центъра на визията за устойчиво земеделие на KWS.

KWS is a leading worldwide company dedicated to sustainable agriculture based on innovative technologies in the production of seeds. In addition to the broad portfolio of hybrids and increased market presence, strong and stable position of the company is due to its proximity to farmers. Long-term and balanced partnership with them are at the heart of the vision for sustainable agriculture on KWS.

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.0 and up

...more ...less