cityFortis Site Yönetimi
Novafortis
01.02b Varies with device
Yaşamın hızlandığı ve insanların dikey ya da yatay konutlarda birbirini bile tanımadan yaşadığı sitelerde türlü sorunlar yaşanmaktadır. Sorunlara hızlı çözüm üretmek ve sorunu oluşmadan önlemek artık site yönetimi için vazgeçilmez bir görev olmuştur.
Gelişen bilişim teknolojileri hayatın her yerinde kullanılmaktadır. Her konuda olduğu gibi yazılım konusunda da anlayış ve teknoloji değişimi yaşanmaktadır. Bu anlamda artık basit aidat takibi ya da muhasebe uygulamaları site yönetimi ihtiyaçlarını karşılamamaktadır. Site yönetiminin ciddi bir hizmet ve hizmet kalitesinin de önemli olduğu düşünülürse site yönetimi için kullanılacak uygulamanın da aynı niteliklerde olması gerekliliği ortaya çıkar.
Bu kapsamda NovaFortis bu güne kadar yaptığı tüm uygulamalarda olduğu gibi site yönetimi konusunda da klasik yazılım ve işlevlerin dışına çıkarak yeni bir çözüm sunmaktadır. cityFortis, bu görüşlerle üretilmiş toplam çözüm sunan ve aşağıdaki misyonları içeren bir uygulamadır:

- Yasal zorunluluklar
Kat mülkiyeti, muhasebe ve hukuk hizmetleri gibi site yönetimi kapsamında olan her türlü yasal düzenleme
ve zorunluluğu uygulama içerisinde yürütülebilmek
- Etkin bir yönetim ve planlama
Gelir ve gider bütçesinden başlayarak yönetime her aşamada destek olmak
Çalışan ve tedarikçilerin yönetimi dahil her adımda planlama ve yürütmeye destek olmak
Sonuçların analiz ve raporlanması
Uygulama kapsamında oluşan tüm verilerin analizi ve raporlaması kolaylıkla yapılabilmek
Sonuçları ofis uygulama yazılımları ile entegre edilebilmek
- Mobil ve İnternet erişimi
Uygulamayı mobil ve İnternet bileşenleri ile her yerden erişilebilir kılmak

cityFortis uygulaması tasarımı nedeni ile her türlü toplu yaşam ya da toplu çalışma alanının yönetiminde kullanılabilmektedir. İster bloklardan, ister müstakil villalardan oluşan bir siteniz olsun ya da bir işyeri binası, organize sanayi bölgesi veya yat marinesini yönetin cityFortis uygulaması içinde çözümü mevcutdur.

Bu uygulama cityFortis'in mobil bileşenlerinden biridir. Borç sorgulama, arıza ve şikayet bildirimlerini bu uygulama ile kolayca cep telefonunuzdan yapabilirsiniz.

Accelerated life and people even knew each other in a vertical or horizontal houses inhabited sites experienced any problems. Avoid the problem no longer occurs quickly find solutions to problems, and for the management of the site has been an essential task.
Emerging information technologies are used anywhere in life. As with everything in software technology change in the understanding and experienced. In this sense, no longer a simple follow-up fees or management accounting practices meet the needs of the site. Site management is a serious service and the quality of service of the application to be used for the management of the site is important, considering the need to have the same qualities emerge.
NovaFortis this context, to this day, in the management of the site as well as all applications and functions that go beyond the classic software offers a new solution. cityFortis, these notions offer a total solution produced an application that contains the following missions:

     - Legal requirements
        Condominium, site management, such as accounting and legal services within the scope of any legal regulation
        yürütülebilmek within the application and the obligation to
     - Effective management and planning
        Income and expenses from the budget to support every stage of management
        Including management of employees and suppliers to support every step of the planning and execution
        Analysis and reporting of results
        Easily conducted on all of the data analysis, and reporting within the scope of application of
        Office application software can be integrated with the results of
     - Mobile and Internet access
        Make the application accessible from anywhere with mobile and Internet components

cityFortis application design because of the bulk of all kinds of public life or be used in the management of the work area. Blocks you want, whether or not a site is a detached office building of villas, yachts marinated organized industrial zone or within the application listing cityFortis solution is available.

This application is a component of the mobile cityFortis'in. Debt query, the fault and complaint notifications on your mobile phone with this application you can easily.

Content rating: Everyone

Requires OS: 1.6 and up

...more ...less