ביטוח לעובדי הכללית
BiGapps
1.0 Varies with device
ויגודסקי סוכנות לביטוח בשיתוף הראל חברה לביטוח בע"מ, המבטחת למעלה מ- 10 שנים את

עובדי , רופאי וגמלאי "שירותי בריאות כללית" ובני משפחותיהם בתוכניות ביטוח ייחודיות

ואטרקטיביות בתנאים מועדפים בביטוח רכב וביטוח דירה.

לקוחותינו מקבלים שירות מקצועי מדן ועד אילת.

הורד את האפליקציה ותחסוך זמן יקר – ויגודסקי אתך בכל מקום .

האפליקציה מסייעת לך בזמן תאונה כולל טופס החלפת פרטים בתאונה וצילום הנזק שנשלח ישירות

למחלקת התביעות שלנו.

ובנוסף:

יצירת קשר מיידי עם מחלקת השירות והמכירות.

יצירת קשר מיידי עם חברת הגרירה.

יצירת קשר מיידי עם מחלקת התביעות.

אנו ממליצים שלכל אחד מבני המשפחה יתקין את האפליקציה לשימושם בזמן תאונה.

טלפון מוקד השירות והמכירות לעובדי הכללית 03-9208080

Vigodsky Insurance Agency in cooperation Harel Insurance Company Ltd., the insurer over 10 years

Workers, doctors and pensioners "general health services" and their families unique insurance programs

Preferential terms attractive motor insurance and home insurance.

Our clients receive professional service from Dan to Eilat.

Download the app and you'll save valuable time - Vigodsky with you anywhere.

The app helps you in a collision including replacement form details and photo damage accident sent directly

Our claims department.

And:

For immediate connection with the sales and service department.

For immediate connection with the towing company.

For immediate connection with the claims department.

We recommend that each family will install the application for use in a collision.

Phone service center employees and sales general 03-9208080

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 3.1 and up

...more ...less