LOGO Shortcut
Kerem KUŞ
4.4 Varies with device
LOGO Shortcut
MSSQL tabanlı tüm LOGO ürünlerinde online olarak kullanılabilinir. Proje tamamen ücretsiz ve test amaçlıdır. “Ayarlar” ekranından firmanızda ulunan MSSQL sunucunuzun bağlantı bilgilerini girerek uygulamayı kullanabilirsiniz. Eksiklerimizi ileterek uygulamamıza dahil etmek temel amacımızdır.

Uygulamamız da şuan;
[x] Stok Satış Fiyatları, (02.08.2013 - EKLENDI)
Stok Satış Fiyatları butonu yardımı ile malzeme kodu girilerek; Malzeme Kodu, Malzeme Açıklaması, Satış Fiyatı, Başlanğıç Tarih, Bitiş Tarihi, Cari Kodu, Vade değerleri tam ekran dönmektedir. [Max. 200 satır]
[x] Banka Hareketleri - (02.08.2013 - EKLENDI)
Banka Hareketleri butonu yardımı ile tarihe göre sıralı son 200 satır dönmektedir. Tarih, Banka Kodu, Banka Açıklama, Cari Kodu, Cari Unvanı, Açıklama, Giriş, Çıkış, Fiş Türü, Döviz Türü, Döviz Giriş, Döviz Çıkış değerleri tam ekran dönmektedir. [Max. 500 satır]
[x] Cari Hesap Ekstresi - (01.08.2013 - EKLENDI)
Cari Hesap Unvanına göre seçim yapabileceğiniz bir alan ile; Cari Hesap Kodu, Cari Hesap Unvanı, Tarih, Ay, Fiş No, Açıklama, Borç, Alacak, İşyeri, Şehir, Telefon, Verigi Numarası, Vergi Dairesi, İlgili, İptal Durumu, Muhasebe Durumu değerleri dönmektedir. Dönen bu değerleri Excel formatında mail atabilirsiniz. [Max. 500 satır]
[x] Cari Hesap Borç / Alacak Takibi
Cari Hesap Unvanına göre arama yapabileceğiniz bir ekran ile; Cari Hesap Kodu, Cari Hesap Unvanı, Bakiye, Borç (B) / Alacak (A) Durumu, Adres, İl, Telefon, İlgili Kişi, E-Posta, Ticari İşlem Grubu değerleri dönmektedir. Dönen bu değerleri Excel formatında mail atabilirsiniz. [Max. 500 satır]
[x] Malzeme Yönetimi
Malzeme koduna göre arama yapabileceğiniz bir ekran ile; Ambarlara göre stok kontrolü yapabilirsiniz. Malzeme kodlarında barkot tanımları yapıldıysa “Barcode Okut” butonu ile ürün barkodunu okutarak gerçek stoklarını görüntüleyebilirsiniz. Bu ekrandan Malzeme Kodu, Açıklaması, Gerçek Stok, Malzeme Birimi, Barkod, Özel Kod 1, Özel Kod 2, Özel Kod 3, Özel Kod 4, Özel Kod 5 değerleri dönmektedir. [Max. 500 satır]
[x] Satış ve Dağıtım
Müşteri adına göre alınan tüm siparişlerde arama yapabileceğiniz bir ekran ile; Müşteri Kodu, Müşteri Ünvanı, Ürün Kodu, Ürün Adı, Sipariş Miktarı, Kapanmış Miktar, Sipariş Birimi, Ambar, Ambar Adı, Sipariş Tarihi, Teslim Tarihi, Sipariş No değerleri dönmektedir. Dönen bu değerleri Excel formatında mail atabilirsiniz. [Max. 500 satır]

Eklenecekler
[-] Kasa
Kasalarınızın toplam durumunu ve detaylarını
[-] Çek – Senet
Müşterilerinizden aldığınız çeklerin toplam tutarlarını, en yüksek miktarlı ve en yakın vadeli olanlarını, Kendi çeklerinizin toplam tutarlarını, en yüksek miktarlı ve en yakın vadeli olanlarını,
[-] Online Adres Defteri ve Telefon edebilme Özellikleri
[-] Satış toplamlarınızı, en çok satış yaptığınız müşterilerinizi, en çok satılan ürün ve hizmetlerinizi,
[-] Toplam satış siparişlerinizi, en çok sipariş veren müşterilerinizi, en çok sipariş alan ürün ve hizmetlerinizi,
[-] Toplam satınalma siparişlerinizi, en çok sipariş verdiğiniz tedarikçileri, ürün ve hizmetleri,
[-] Borçlarınızın toplamını, en borçlu olduğunuz cari hesapları,
[-] Alacaklarınızın toplamını, en çok alacaklı olduğunuz müşterilerinizi,
[-] Stok ve envanter durumunuzu, miktarına ve değerine göre malzeme detaylarınızı,

LOGO Atr , LOGO Start , LOGO Lks2 , LOGO Go , LOGO Go Plus , LOGO Gold , LOGO Tiger , LOGO Tiger2 , LOGO Tiger Plus , LOGO Tiger Enterprise

LOGO Shortcut
MSSQL-based products online at all LOGO used. The project is completely free and is for testing purposes. "Settings" screen in your company file an MSSQL server by entering the details of your application can use. Our main goal is to incorporate the passing of our missing our application.

Our application of the following;
[X] Stock Sales Prices (08/02/2013 - ADDED)
With the help button Stock Sale Prices material entering the code; Material Code Material Description, Sales Price, Start Date, End Date, the current Code, maturity value is to go full screen. [Max. 200 rows]
[X] Bank Transactions - (02.08.2013 - ADDED)
With the help of Bank Transactions button to return 200 rows ordered by date is the end. History, Bank code, Bank Statement, the current Code, Current Title, Description, Input, Output, Plug Type, Type of Currency, Currency Input, Output Currency values ​​are returned in full screen. [Max. 500 lines]
[X] Current Account Statement - (08.01.2013 - ADDED)
Current Account with an area that you can choose by title; Current Account Code, Current Account Name, Date, Month, Voucher No., Description, Payables, Receivables, Business, City, Phone, Verig Number, Tax Administration, Related, Cancellation Condition, Accounting Status values ​​are returned. You can email these values ​​returned in Excel format. [Max. 500 lines]
[X] Current Account Payable / Receivable Follow-up
Current Account with a screen where you can search by title; Current Account Code, Title Current Account, Balance, Debt (B) / Receivable (A) State, Address, City, Phone, Contact Person, E-Mail, Commercial Operations Group is to return values. You can email these values ​​returned in Excel format. [Max. 500 lines]
[X] Materials Management
Materials with a screen where you can search by code; According to warehouse inventory control can do. If the bar code definitions made in material code "Okuda Barcode" button and you can view the actual inventory by scanning a product barcode. From this screen, Material Code, Description, Real Stock, Material Unit, Barcode, Special Code 1, Code 2 Special, Special Code 3, Custom Code 4, 5 Custom Code values ​​are returned. [Max. 500 lines]
[X] Sales and Distribution
All orders received by customer name, you can search through a screen; Customer Code, Customer Company Name, Product Code, Product Name, Order Quantity, Quantity Closed, Order Unit, Warehouse, Warehouse Name, Order Date, Delivery Date, Order No values ​​are returned. You can email these values ​​returned in Excel format. [Max. 500 lines]

Will be added
 [-] Box
The total situation and the details of your case
 [-] Check - Act
The total amount of the checks you receive from your customers, the high stakes and the near-term ones, the total amount of their checks, the high stakes and the near-term ones,
[-] Online Address Book and be able to Phone Features
[-] Total your sales, customers have made the most sales, the most widely sold products and services,
[-] Total sales orders, customers who order the most, the most ordered products and services,
[-] Total purchase orders, order that most suppliers, products and services,
[-] Sum of debt, that the debtor current accounts,
[-] Sum of receivables, the most that creditors customers,
[-] Stock and inventory status, according to the material details of the quantity and value,

At LOGO LOGO Start, LKS2 LOGO, LOGO Go, Go Plus LOGO, LOGO Gold, Tiger LOGO, LOGO Tiger2 Tiger Plus LOGO, LOGO Tiger Enterprise

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less