Sağlık alanında dünyanın önde gelen kuruluşlarından biri olan Novartis, Türkiye’de de ilaç sektörünün lider firmalarından biridir. Yalnız sağlık alanında faaliyet gösteren Novartis; yenilikçi ilaçlar, tasarruf sağlayan jenerik ilaçlar, göz sağlığı, koruyucu aşılar, tanı araçları, tüketici sağlığı ve hayvan sağlığı ürünlerinden oluşan geniş ürün portföyüyle hastaların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için çalışmaktadır. 2012 yılında Grubun devam eden operasyonlarında 56,7 milyar dolarlık net satış rakamına ulaşılırken bunun yaklaşık 9.3 milyar dolarlık kısmı Grup çapında Ar-Ge faaliyetlerine aktarılmıştır. Merkezi İsviçre’nin Basel kentinde bulunan Novartis Grubu firmaları dünya çapında 140 ülkede faaliyet göstermekte yaklaşık 133,000 kişiyi istihdam etmektedir. Türkiye’de yaklaşık 2200 çalışanı ile 1955 yılından bu yana üretim pazarlama, ilaç Ar-Ge’si faaliyetlerini yürüten Novartis’in, biri hammadde olmak üzere 4 üretim tesisi bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için: www.novartis.com.tr

Health is one of the world's leading provider of Novartis, the pharmaceutical sector in Turkey is one of the leading companies. Single health in the field Novartis innovative drugs, saving generic medicines, eye care, preventive vaccines, diagnostic tools and consumer health and animal health products consisting of a wide product portfolio needs of patients in the best way to meet is working. In 2012, the Group's continuing operations 56.7 billion in net sales of approximately 9.3 billion dollars when reaching this part of the Group-wide R & D activities have been transferred to. Located in the city center of Basel, Switzerland, Novartis Group companies operating in over 140 countries worldwide employs about 133,000 people. In Turkey with approximately 2,200 employees in production since 1955, marketing, pharmaceutical R & D activities conducted by Novartis, has 4 manufacturing plants, including one of the raw materials. For more information: www.novartis.com.t is

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less