Beställ jobb
Abiro
1.06 Varies with device
Med Beställ jobb-appen kan du som bostadsrättsförening eller företag skicka in beställningar på jobb till Polygon via din telefon, där du råkar befinna dig.

Polygon är den marknadsledande aktören i Europa inom skadebegränsning och temporär klimatkontroll.

I Sverige har vi sedan 40 år hjälpt försäkringsbolag, fastighetsbolag och industriföretag med fukt- och vattenskador samt klimathantering. Utvecklingen har gjort att vi idag hanterar hela skador, vilket omfattar, avfuktning, dokumentation, kundinformation, samordning, kalkyl och viss handläggning. Vi är cirka 150 anställda som finns på ca 35 platskontor runt om i hela landet. Tillsammans utför vi över 25 000 uppdrag per år. Vårt mål är att rädda så mycket som möjligt i varje skada. På så sätt minskar vi reparationskostnader, förbygger ohälsa och minimerar miljöbelastningen. Det bästa resultatet når vi när vi kan vara först på plats.

With the Order Jobs app, you as tenant-owner association or company to submit orders for jobs to Polygon via your phone, where you happen to be.
 
Polygon is the market leader in Europe in the restoration and temporary climate control.
 
In Sweden we have for 40 years helped insurance companies, real estate and industrial companies with moisture and water damage and climate management. The development has meant that today we manage the entire damage, which includes, dehumidification, documentation, customer information, coordination, spreadsheet, and certain processing. We are about 150 employees who are about 35 branches around the country. Together we carry out over 25,000 assignments per year. Our goal is to save as much as possible in each claim. In this way we reduce repair costs, förbygger health and minimize environmental impact. The best result we reach when we can be first on the scene.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less