APM
Actief Software
1.1.5 Varies with device
Met de APM app van Actief Software kunnen klanten die werken met ons programma A-PerfectMatch, via hun mobiel en/of tablet onderweg informatie ophalen betreffende kandidaten en opdrachtgevers.
Deze app biedt ook de mogelijkheid voor uitzendkrachten om hun werkbriefjes door te geven, passende opdrachten te zoeken, hun rooster te bekijken en roosterwensen door te geven, loonstrookjes informatie....
Voor inleners is het mogelijk om declaraties te keuren, meer informatie te bekijken over de bij hen werkzame kandidaten, openstaande facturen te bekijken.....

Kortom, deze app is in combinatie met A-PerfectMatch een onmisbare tool voor uitzendbureaus, detachering bureaus en alle andere bedrijven die zich bezighouden met personeelsbemiddeling.

The APM app Active Software, customers get to work with our program A Perfect Match, via their mobile and / or tablet route information on candidates and clients.
This app also allows for temporary workers to give, to search, view their roster and schedule needs to pass, paychecks information .... appropriate commands their time sheets
For hirers it is possible to approve, view them on the active candidates, view outstanding invoices ..... more information declarations
 
In short, this app is combined with A Perfect Match is an indispensable tool for employment agencies, employment agencies and other companies engaged in personnel recruitment.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less