VNG-congres
aFrogleap BV
vote Varies with device
Dit jaar vindt op 30 november 2016 de vijfde VNG Bestuurdersdag en BALV in Nieuwegein plaats. Tijdens deze VNG Bestuurdersdag ligt de focus op twee brede maatschappelijke vraagstukken: de decentralisaties in het sociaal domein en klimaatadaptatie in brede zin, waarbij ook aspecten als wonen en veiligheid worden meegenomen.

Nieuw! De stemapp:
Tot nu toe maakte de VNG bij stemmingen tijdens de jaarlijkse ALV en BALV gebruik van een gewogen stemsysteem met stemkastjes en een aparte chipcard waarmee de leden hun digitale stem uitbrachten. Inmiddels is de techniek zo ver gevorderd dat het mogelijk is om in de congresapp van de Bestuurdersdag/BALV een gewogen stemsysteem in te bouwen. Er kan zowel met smartphone als tablet worden gestemd.

This year the fifth VNG Bestuurdersdag and BALV in Nieuwegein on November 30, 2016 instead. During this VNG Bestuurdersdag focus on two broad social issues are included in the decentralizations the social domain and climate adaptation in the broad sense, including aspects such as housing and security.

New! The stemapp:
So far made the VNG when voting at the annual AGM and BALV use of a weighted voting system with keypads and a separate chip that allows members released their digital voice. Meanwhile, the technology is so advanced that it is possible to build in a weighted voting system in the congresapp of Bestuurdersdag / BALV. You can vote both smartphone and tablet.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less