AON Risk Solutions
Ch. APPerone
0.0.2 Varies with device
Aon Noord Oost Nederland heeft in een gebied met ruim vier provincies, haar lokale aanwezigheid geborgd door middel van twee vestigingen, te weten Groningen en Hengelo. Vanuit deze vestigingen zijn wij in staat de specialistische kennis, middelen en inkoopkracht van de grote Aon-organisatie te combineren met de persoonlijke aandacht en betrokkenheid van een lokale partner.

Wij weten wat er in uw omgeving speelt en voorzien u van advies op maat. Wij houden u op de hoogte van de voor u relevante ontwikkelingen (denk bijvoorbeeld aan veranderende wetgeving) en bieden pasklare oplossingen. Dat betekent dat u erop kunt vertrouwen dat, daar waar traditionele oplossingen niet meer voldoen, wij ruim op tijd in eigen beheer nieuwe producten ontwikkelen.

Wat kunt u van Aon Noord Oost Nederland verwachten?
Vanuit de locaties in Groningen en Hengelo staan diverse specialisten voor u klaar. Wij houden ons bezig met operationele, financiƫle en personele risico's. Denk hierbij aan bedrijfsrisico's als brand, fraude en diefstal. Maar ook aan ziektekosten, arbeidsongeschiktheid en pensioen. Van identificatie tot oplossing en van bemiddeling tot uitvoering.

Wij helpen u graag met onder meer:
Risicoscans
Advisering in (verzekerings)oplossingen
Preventiebeleid
Inkoop van verzekeringsproducten
Een persoonlijke schadeafhandeling

Aon Northeast Netherlands is in an area with more than four provinces, its local presence secured by means of two branches, namely Groningen and Hengelo. From these locations we are capable of specialist knowledge, resources and purchasing power of combining the great Sun-organization with the personal attention and involvement of a local partner.

We know what is going on in your area and provide you with customized advice. We will keep you informed of developments relevant to you (think of changing legislation) and provide ready-made solutions. That means that you can trust, where traditional solutions no longer meet, we on time in-house development of new products.

What can you expect from Aon Northeast Netherlands?
From locations in Groningen and Hengelo Specialists are waiting for you. We deal with operational, financial and personnel risks. Think of business risks such as fire, theft and fraud. But also to health, disability and pension. From identification to resolution and mediation to implementation.

We can help you with include:
Risk Scans
Advising in (insurance) solutions
Prevention
Purchasing insurance
A personal injury settlement

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less