City tec Noord Nederland
Ch. APPerone
0.0.1 Varies with device
Bedrijfsprofiel

Bedenken, bouwen en perfect werkend opleveren: CityTec verzorgt de complete uitvoering van elk project in openbare verlichting en verkeerregel- en parkeerinstallaties. Daarnaast is CityTec een betrouwbare en zeer ervaren partij in beheer en onderhoud.

Overheid
Overheden als provincies en gemeenten, Rijkswaterstaat, waterschappen en gemeentelijke of provinciale havenbedrijven zijn voor CityTec de grootste klantengroep. Vanuit ons verleden als nutsbedrijf kennen we deze markt door en door en van binnenuit. Ruim 100 gemeenten, waaronder de vier grootste steden van Nederland, vertrouwen het beheer en onderhoud van hun openbare verlichtings- en verkeersinstallaties aan ons toe.

Privaat
Beheerders van bedrijventerreinen, industriecomplexen en andere private terreinen, weten CityTec ook steeds beter te vinden. Het inrichten van nieuwe terreinen en het verjongen van bestaande, vraagt om duurzame oplossingen voor openbare terreinverlichting en verkeerstechniek. En die kunnen wij realiseren.

Wij staan voor je klaar
Bij CityTec werken ruim driehonderd vakmensen, die verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud van 600.000 lichtmasten, 30.000 verkeerslichten en 2.000 parkeerinstallaties in heel Nederland.

Company

Invent, build and deliver perfect working CityTec provides the complete implementation of each project in public lighting and verkeerregel- and parking facilities. Additionally CityTec is a reliable and highly experienced partner in management and maintenance.

Government
Governments as provinces and municipalities, Rijkswaterstaat, water boards and municipal or provincial port sector CityTec are the largest customer group. From our past as utility we know this market inside out and from the inside. More than 100 municipalities, including the four largest cities in the Netherlands entrust the management and maintenance of their public lighting and traffic installations to us.

Private
Managers of industrial parks, industrial complexes and other private areas, CityTec also be able to find better and better. Setting up new areas and rejuvenating existing demands sustainable solutions for public outdoor lighting and traffic engineering. And which we can achieve.

We are at your disposal
When CityTec employs more than three hundred professionals, who are responsible for the management and maintenance of 600 000 light poles, traffic lights and 30 000 2 000 parking installations throughout the Netherlands.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less