Eemsdelta College
Ch. APPerone
0.0.1 Varies with device
Leerlingen die zoveel mogelijk praktisch bezig willen zijn, kunnen kiezen voor de basisberoepsgerichte leerweg. Ze doen zowel eindexamen in vier algemeen vormende vakken als ook in het beroepsgerichte vak. Na het vierde leerjaar is doorstroming mogelijk naar een mbo-opleiding niveau 2.

Het vmbo en de beroepgerichte afdelingen
Keuzemogelijkheden voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg zijn:

techniek breed
zorg en welzijn breed
handel en administratie

Leerlingen die, behalve in praktische vakken, ook geïnteresseerd zijn in theoretische vakken, kunnen kiezen voor de kaderberoepsgerichte leerweg. We verwachten van de leerlingen een iets zelfstandiger werkhouding. Leerlingen doen eindexamen in vier algemeen vormende vakken en het beroepsgerichte vak. Na het behalen van het diploma vmbo-kbl is doorstroming mogelijk naar mbo niveau 3 en 4.

Het vmbo en de beroepgerichte afdelingen
Keuzemogelijkheden voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg zijn:

techniek breed
zorg en welzijn breed
handel en administratie

Theoretische leerweg

In deze leerweg worden algemeen vormende vakken aangeboden, dus geen beroepsgerichte vakken. Voor de derde klas wordt er een keuze gemaakt tussen Duits, Frans, LO2 en KV2. Ook moet worden gekozen tussen economie en natuurkunde. De vakken Nederlands, Engels, maatschappijleer, lichamelijke opvoeding en ckv (culturele en kunstzinnige vormgeving) zijn verplicht. Daarbij kiest de leerling twee sectorvakken en nog twee algemene vakken. Met een diploma van de theoretische leerweg kan de leerling doorstromen naar mbo niveau 4 en onder bepaalde voorwaarden naar havo 4.

Students who want to be involved as much as practically possible, may opt for the basic vocational program. They do both exams in four general subjects as well as in the vocational subject. After the fourth grade flow is possible for a junior college level 2.

VMBO and vocational departments
Options for basic and advanced vocational program are:

technique wide
care and welfare wide
Commerce and Administration

Pupils who, except in practical subjects, are also interested in theoretical subjects may opt for the vocational program. We expect the students a more independent posture. Pupils take final examinations in four general subjects and vocational subject. After obtaining the diploma vmbo kbl transfer is possible to MBO levels 3 and 4.

VMBO and vocational departments
Options for basic and advanced vocational program are:

technique wide
care and welfare wide
Commerce and Administration

Theoretical program

In this pathway are commonly offered academic courses, so no vocational subjects. For the third year there is a choice between German, French, LO2 and KV2. It should also be made between economics and physics. The subjects Dutch, English, social studies, physical education and ckv (cultural and artistic design) are required. In addition the student chooses two subjects sector and two general subjects. With a degree from the theoretical program the student can transfer to MBO level 4 and under certain conditions, to havo 4.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less