Havos Vastgoed
Ch. APPerone
0.0.1 Varies with device
Vos Vastgoed koopt woningen en appartementen, winkels en overig bedrijfsonroerendgoed rechtstreeks van particulieren, banken en via veilingen. Het verworven onroerendgoed wordt na een zorgvuldige inspectie zonodig gerepareerd of verbouwd en aangepast aan de eisen van deze tijd.
Wij zijn ook gespecialiseerd in overnachtingsmogelijkheden en tijdelijke woonruimte in de Eemshaven. Bent u op zoek naar een kamer of pension in Delfzijl of in Uithuizen dan bent u bij Havos Vastgoed aan het juiste adres.

Kenmerken Vos Vastgoed:
Vos Vastgoed verschilt ten opzichte van een makelaar:
koopt zelfstandig en voor eigen rekening en risico;
heeft geen voorbehoud van financiering;
U weet direct waar u aan toe bent;
U kunt desnoods uw nieuw aangekochte woning direct en zorgeloos betrekken, want u hebt uw huidige woning immers met zekerheid verkocht;
de opleveringsdatum bepaalt u helemaal zelf (als u wilt kunt u de door u verkochte woning nog een bepaalde periode bewonen);
u hebt geen kosten van een makelaar of bemiddelaar, zodat u al gauw enkele duizenden euro’s bespaart waar u helemaal niets voor hoeft te doen.
Snel uw woning verkopen in Groningen
Al hetgeen wat met u wordt afgesproken, wordt in een koopovereenkomst vastgelegd en door een notaris op correcte wijze uitgevoerd. Sneller uw woning verkopen bestaat niet!
Bent u nieuwsgierig geworden naar de voordelen die we u bieden ten opzichte van een makelaar of bemiddelaar, bel ons gerust voor een vrijblijvende, en uiteraard kosteloze, afspraak zodat we bij u thuis komen. Na bezichtiging brengen wij direct een bod uit, en u weet waar u aan toe bent!

Fox Realty buys houses and apartments, shops and other commercial real estate directly from individuals, banks and through auctions. The acquired property is necessary, repaired or rebuilt after a careful inspection and adapted to the demands of the times.
We also specialize in overnight accommodation and temporary accommodation in the Eemshaven. Are you looking for a room or guest house in Delfzijl or in Uithuizen then you Havos Real Estate is the right place.

Fox Property Features:
Fox Realty differs from a broker:
buys independently and at their own expense and risk;
is not subject to financing;
You know immediately where you stand;
You can, if necessary, involve your newly purchased property directly and carefree, because you have sold your current home after all certain;
the completion date entirely up to you (if you want you can you property sold for a certain period inhabit);
you do not charge a broker or mediator, allowing you a few thousand Euros quickly save where you can do absolutely nothing to do.
Quickly sell your property in Groningen
All that which is agreed with you, is recorded in a purchase agreement and executed by a notary correctly. Faster sell your property does not exist!
Are you curious about the benefits that we offer with respect to a broker or mediator, call us for a free, and of course, free, appointment so that we come to your home. After viewing we bring directly an offer, and you know where you stand!

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less